16 việc làm vô ích cần tránh khi thực hành Pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

16 việc làm vô ích cần tránh khi thực hành Pháp

Trong hơn 100 năm hoằng truyền giáo pháp tại vùng núi Himalaya, Đức Liên Hoa Sinh đã nhận công chúa Tsogyal xứ Kharchen làm đệ tử khi nàng 13 tuổi. Công chúa thụ nhận toàn bộ tinh túy của những giáo huấn khẩu truyền từ Đức Liên Hoa Sinh. Những lời dạy này đã được công chúa ghi chép lại và cất giấu như những kho tàng mật điển vô cùng quý giá:

16 việc làm vô ích

1. Phát Bồ đề tâm là vô ích nếu con không từ bỏ hành động làm hại chúng sinh.

2. Thụ nhận các quán đỉnh và giáo huấn khẩu truyền là vô ích nếu con không đưa vào thực hành.

3. Học nhiều giáo pháp là vô ích nếu chúng không chuyển hóa tâm của chính con.

4. Hoàn thiện các thiện căn là vô ích nếu chúng bị trộn lẫn với những ác hạnh.

5. Trở thành một bậc Thầy là vô ích nếu từ bỏ thực hành Pháp và phạm các ác nghiệp.

6. Thực hành các thiện hạnh là vô ích khi chúng thổi phồng 8 mối bận tâm thế gian (đó là: mong được lợi lộc, lo sợ thua thiệt, mong được lạc thú, lo sợ khổ đau, mong được lừng danh, lo bị ghét bỏ, mong được ngợi khen, lo bị quở phạt).

7. Quy y một bậc Thầy là vô ích nếu con luôn dấn thân vào ác nghiệp, đi ngược lại lợi ích của chúng sinh, bởi họ là cha mẹ của con.

8. Tuyên bố rằng con sợ hãi địa ngục là vô ích nếu con thường xuyên dấn thân vào các ác hạnh.

9. Thực hành bố thí là vô ích nếu việc làm đó không xuất phát từ Bồ đề tâm và thiếu niềm tin mạnh mẽ.

10. Phát nguyện là vô ích nếu con không quyết tâm gìn giữ những lời hứa nguyện.

11. Thực hành nhẫn nhục là vô ích nếu không không đối trị sân giận bằng phương pháp đúng đắn.

12. Thực hành thiền định là vô ích nếu tâm con luôn chìm trong hôn trầm, trạo cử.

13. Nỗ lực tinh tấn là vô ích khi con không hướng đến con đường giác ngộ.

14. Thực hành giáo pháp Đại thừa là vô ích nếu con không trưởng dưỡng lòng từ bi và tình yêu thương

15. Thực hành thiền định là vô ích nếu con không hiểu bản chất chân thật của tâm con.

16. Hành động vì lợi ích chúng sinh là vô ích nếu những hành động đó không xuất pháp từ Bồ đề tâm.

4 việc cần tránh

1. Nếu không nhớ đến cái chết, con sẽ không có đủ thời gian để thực hành Pháp.

2. Nếu thiếu niềm tin vào nhân quả, không từ bỏ các ác hạnh, con sẽ không tìm ra cơ may nào để đạt đến những cõi giới cao và giải thoát giác ngộ.

3. Nếu không khởi tâm sợ hãi những khổ não của luân hồi và không phát tâm từ bỏ, con sẽ không thành tựu bất cứ pháp thực hành nào đưa đến giải thoát.

4. Nếu chỉ mong muốn đạt giải thoát cho riêng mình con mà không phát khởi tâm nguyện giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh, con sẽ không có cơ hội chứng đắc quả vị Phật trọn vẹn.

Bất luận thế nào, nếu không xa lìa những mục tiêu hữu hạn của cuộc đời này, con sẽ không thành tựu bất cứ giáo pháp nào.

Tận dụng 4 điều kiện để thành tựu pháp

1. Để tận dụng thân người khó được, hãy trì giới thanh tịnh.

2. Để tận dụng phúc báo về tài bảo, hãy bố thí với Bồ đề tâm.

3. Để tận dụng những hoàn cảnh sống thuận duyên, hãy tích lũy công đức làm nhân và trí tuệ làm quả.

4. Để tận dụng tri thức thế gian, hãy nỗ lực tinh tấn thực hành.

Trừ phi con biết cách làm thế nào để tận dụng những điều kiện này trong thực hành Phật pháp, bất cứ việc gì con làm đều chỉ là các hoạt động thế tục.

(Nguồn: “Giáo huấn Dakini”

NXB Thiện Tri Thức)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4071886
Số người trực tuyến: