5. Thần chú diệt chướng ngại Khai yết hầu Chân ngôn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

5. Thần chú diệt chướng ngại Khai yết hầu Chân ngôn

Thần chú diệt chướng ngại Khai yết hầu chân ngôn

Án, Ba bộ đế rị già đa rị đác đa nga đa da.

Khi tụng chú này phải quán tưởng tất cả ngã quỷ cuống họng bằng mũi kim cả mở rộng ra, lửa nghiệp thôi chảy mà được thanh lương khoái lạc!

Yết hầu: là chủ về ngòi rãnh (cửa vàm) khá khiến sự uống ăn chảy thông vào. Xưa nay thường có hạng người tánh tình sẻn tiếc, tham lam, kiêu mạn, vạy vò, bụng trống lòng cao, tạo nhiều nghiệp dữ nên cảm chịu lấy cái thân ngã quỷ, yết hầu tự đóng nghẹt, suốt cả trăm ngàn muôn kiếp, chẳng nghe đến cái tên nước cháo. (Với cái nghe còn chẳng có, làm gì có cái ăn!). Hoặc có khi thấy nước vừa muốn uống thì lại thấy nó hoá làm nung huyết, hoặc đưa nước vừa đến miệng, thì nước nó lại hoá ra lửa đốt chảy cả thân, mãi chiụ đói khát.
Trước kia như đức Mục Liên Tôn giả dùng thiên nhãn thấy mẹ đọa trong loài ngã quỷ. Tôn giả lấy bát đựng đầy cơm đến dâng mẹ bà liền lấy tay tả che bát, tay hữu bốc ăn, cơm vừa đến miệng, hoá thành lửa than! Mục Liên thương khóc, chạy về cầu Phật.

Phật dạy: Mẹ ngươi tội nặng, phi đạo lực của một người có làm gì được! Người dù có hiếu cảm đến thấu trời thấu đất, mà thiên thần địa kỳ cũng chẳng làm gì cứu đặng! Ắt phải nhờ cả đạo lực uy thần của tăng chúng nơi mười phương mới có thể giải thoát đặng.

Mục Liên liền y theo lời Phật dạy, cả dấy việc Phật, cả dấy việc Phật dạy cúng dàng chúng Tăng, liền ngày ấy bà mẹ được thoát khỏi cái khổ ngạ quỷ.

Nay chúng sinh trong sáu đạo, đều bởi chỗ tạo nghiệp nặng từ vô thủy đến nay, nếu phi pháp pháp lực của trí quán và mật chú, thì đâu đặng trừ diệt được.

Chú đây nghĩa cũng đồng nhau với chú khai yết hầu trong Kinh Diệm Khẩu.

Sách tuỳ văn ghi rằng: Khi tụng chú đây phải quán tưởng làm phép như thế này: dùng bàn tay tả để ngửa lên như đựng hoa sen, trong hoa hiện ra một chữ “AH” màu trắng, chảy ra nước tách rất trong mát, khắp rưới cả cõi hư không tất cả ngã quỷ chạm đến nước, đây tức thì cuống họng đều mở rộng lớn không ngần ngại, tự thân nhuận thấm.

Với phép thủ ấn, chỉ một người làm là được rồi, còn chúng thì  không thể làm, nhưng mỗi người nơi tự tâm mình tưởng: một chữ “AH” màu trắng chảy ra thuỷ tánh rưới trên không như mưa, xối tưới xuống thân thể ngã quỷ, tức thì yết hầu thanh tịnh thông suốt.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4418542
Số người trực tuyến: