Bài giảng Phật pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Bài giảng Phật pháp

Được viết: 07-03-2017
Bốn pháp quán “xoay tâm về với Pháp” hay còn gọi là “Tứ niệm pháp”, là một pháp thiền quán vô cùng quan trọng mà bất kỳ ai tu tập đều nên thực hành. Gọi là “Tứ niệm pháp” bởi đây là bốn đề mục cần được suy niệm và thiền quán một cách sâu sắc, toàn diện, với mục đích đem lại cho chúng ta tri kiến đúng đắn về bản chất của cuộc sống, để từ đó, chúng...
Được viết: 06-26-2017
Trong “Pháp Bảo Đàn kinh”, bài kệ tụng phần sau của phẩm Bát nhã có nói: "Phật pháp tại thế gian, không ngoài thế gian mà giác ngộ. Nếu lìa thế gian để tìm cầu giác ngộ, không khác nào người đi tìm lông rùa sừng thỏ, vì đó là việc không bao giờ có". Một ngày đến có hàng ngàn bài pháp, nếu bạn chính niệm tỉnh giác để quán niệm, những bài pháp ấy sẽ...
Được viết: 06-19-2017
Hận thù chỉ làm cho con người tràn ngập khổ đau, dẫn dắt chúng ta ngày càng xa rời cuộc sống an lạc. Vì vậy, hóa giải hận thù là đi ngược chiều sinh tử, trở về nguồn cội bình an. Vậy muốn chuyển đổi nỗi tức giận, oán ghét giữa bản thân với người khác, tự mỗi người phải hóa giải mọi vướng mắc xấu ác, thù hận trong suy nghĩ, lời nói, việc làm, sinh...
Được viết: 06-13-2017
Người biết tu hành là sửa đổi thói quen xấu một cách triệt để, đưa chúng ta trở thành người có lí tưởng, có trí tuệ khi đối diện với hoàn cảnh bên ngoài. Thế nào là tu hành? Hầu hết người học Phật đều cho rằng, tu hành là ăn chay, niệm Phật, lạy Phật sám hối, thậm chí tu luyện năng lực thần thông, trở thành người biết trước mọi chuyện, hoặc...
Được viết: 06-12-2017
Là Phật tử khi thực hành quy y Phật, bạn cần hiểu Đức Phật Thích Ca là bậc Thầy gốc của chúng ta. Ngài là bậc giác ngộ thấu rõ chân lý của vạn pháp, thị hiện trong hình tướng của loài người, đi vào cõi Sa bà đề khai sáng Ánh đạo vàng cho nhân gian. Khi bạn niệm câu: “Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, chữ “bản” nghĩa là “gốc”, “sư” là “thầy”, “...
Được viết: 06-05-2017
Ý nghĩa của sám hối, song song với việc nhìn nhận lỗi lầm mình đã gây tạo, phải thường xuyên chính niệm tỉnh giác đánh bật gốc rễ thành kiến, phiền não. Dù ở bất kì góc độ nào, luôn làm chủ lời nói, hành vi của mình và nghĩ nhiều đến lợi ích tha nhân. Sám hối là phương pháp hữu hiệu để tịnh hóa các nhiễm ô mà chúng ta lỡ tạo dưới xu hướng...
Được viết: 06-01-2017
“Giới” là điều răn cấm do Đức Phật chế định cho hàng đệ tử dùng để ngăn ngừa tội lỗi của ba nghiệp thân, khẩu, ý. Còn “luật” là các nguyên tắc do Đức Phật quy định cho hàng Tỳ kheo áp dụng khi sống trong tập thể Tăng đoàn. Tuy gọi khác nhau nhưng tính chất vốn đồng nên trong thuật ngữ Phật giáo chúng ta gọi chung là “Giới luật”. Ngũ giới là năm...
Được viết: 05-29-2017
Đức Phật Thích Ca cũng như chư Phật, chư Bồ tát vẫn đến với cuộc đời này trong tất cả các hình tướng theo tâm nguyện của các Ngài để hộ trì và thức tỉnh chúng sinh. Cho nên xung quanh chúng ta luôn có Phật và Bồ tát. Chỉ có điều do thiếu đức tin chí thành và vô minh che chướng, chúng ta không đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu được với các...
Được viết: 05-22-2017
Thân người là một hợp thể nhân duyên bao gồm yếu tố vật chất và yếu tố tinh thần, gọi một cách chung lại là ngũ uẩn. Sắc uẩn bao gồm bốn yếu tố tứ đại đất, nước, lửa, gió, biến đổi liên tục và sẽ tan rã, phân ly không chỉ khi chúng ta chết đi mà ngay trong từng sát na của cuộc sống. Thụ uẩn cũng hình thành một cách có điều kiện dựa trên sự tiếp...
Được viết: 05-16-2017
“Vô niệm" là không vọng niệm. Hãy để cho những tư tưởng, tình cảm của bạn tự nhiên đến và đi; đừng gắn cho chúng bất kỳ ý nghĩa nào mà hãy để chúng vận hành tự nhiên, không khởi tâm phân biệt tốt xấu, hay dở. Rất nhiều người tự vỗ ngực cho rằng mình am tường phương pháp giải thoát của Đức Phật, rồi dùng một chút ít hiểu biết tầm thường, tùy...

Trang

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 783245
Số người trực tuyến: