Bài giảng Phật pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Bài giảng Phật pháp

Được viết: 06-13-2017
Người biết tu hành là sửa đổi thói quen xấu một cách triệt để, đưa chúng ta trở thành người có lí tưởng, có trí tuệ khi đối diện với hoàn cảnh bên ngoài. Thế nào là tu hành? Hầu hết người học Phật đều cho rằng, tu hành là ăn chay, niệm Phật, lạy Phật sám hối, thậm chí tu luyện năng lực thần thông, trở thành người biết trước mọi chuyện, hoặc...
Được viết: 06-12-2017
Là Phật tử khi thực hành quy y Phật, bạn cần hiểu Đức Phật Thích Ca là bậc Thầy gốc của chúng ta. Ngài là bậc giác ngộ thấu rõ chân lý của vạn pháp, thị hiện trong hình tướng của loài người, đi vào cõi Sa bà đề khai sáng Ánh đạo vàng cho nhân gian. Khi bạn niệm câu: “Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, chữ “bản” nghĩa là “gốc”, “sư” là “thầy”, “...
Được viết: 06-05-2017
Ý nghĩa của sám hối, song song với việc nhìn nhận lỗi lầm mình đã gây tạo, phải thường xuyên chính niệm tỉnh giác đánh bật gốc rễ thành kiến, phiền não. Dù ở bất kì góc độ nào, luôn làm chủ lời nói, hành vi của mình và nghĩ nhiều đến lợi ích tha nhân. Sám hối là phương pháp hữu hiệu để tịnh hóa các nhiễm ô mà chúng ta lỡ tạo dưới xu hướng...
Được viết: 06-01-2017
“Giới” là điều răn cấm do Đức Phật chế định cho hàng đệ tử dùng để ngăn ngừa tội lỗi của ba nghiệp thân, khẩu, ý. Còn “luật” là các nguyên tắc do Đức Phật quy định cho hàng Tỳ kheo áp dụng khi sống trong tập thể Tăng đoàn. Tuy gọi khác nhau nhưng tính chất vốn đồng nên trong thuật ngữ Phật giáo chúng ta gọi chung là “Giới luật”. Ngũ giới là năm...
Được viết: 05-29-2017
Đức Phật Thích Ca cũng như chư Phật, chư Bồ tát vẫn đến với cuộc đời này trong tất cả các hình tướng theo tâm nguyện của các Ngài để hộ trì và thức tỉnh chúng sinh. Cho nên xung quanh chúng ta luôn có Phật và Bồ tát. Chỉ có điều do thiếu đức tin chí thành và vô minh che chướng, chúng ta không đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu được với các...
Được viết: 05-22-2017
Thân người là một hợp thể nhân duyên bao gồm yếu tố vật chất và yếu tố tinh thần, gọi một cách chung lại là ngũ uẩn. Sắc uẩn bao gồm bốn yếu tố tứ đại đất, nước, lửa, gió, biến đổi liên tục và sẽ tan rã, phân ly không chỉ khi chúng ta chết đi mà ngay trong từng sát na của cuộc sống. Thụ uẩn cũng hình thành một cách có điều kiện dựa trên sự tiếp...
Được viết: 05-16-2017
“Vô niệm" là không vọng niệm. Hãy để cho những tư tưởng, tình cảm của bạn tự nhiên đến và đi; đừng gắn cho chúng bất kỳ ý nghĩa nào mà hãy để chúng vận hành tự nhiên, không khởi tâm phân biệt tốt xấu, hay dở. Rất nhiều người tự vỗ ngực cho rằng mình am tường phương pháp giải thoát của Đức Phật, rồi dùng một chút ít hiểu biết tầm thường, tùy...
Được viết: 05-15-2017
Là người con Phật, chúng ta cần phải biết về danh xưng của Đức Phật để phát khởi tâm rung động chí thành khi nghe danh hiệu Ngài và trưởng dưỡng niềm tin sâu sắc vào bậc Thầy gốc của tất cả chúng sinh ở cõi Ta bà. Hiểu về 10 danh hiệu của Đức Phật để trong từng phút giây của cuộc sống, chúng ta mới có thể dâng niềm tri ân lên Ngài và tin rằng Đức...
Được viết: 05-09-2017
Muốn thụ hưởng vị ngọt trong phương pháp giải thoát của Đức Phật, không gì hơn là  nỗ lực thực tập những lời giáo huấn của đức Như Lai. Làm được bao nhiêu, thể nghiệm được bấy nhiêu. Người bình thường, hơn phân nửa là “nói hay làm dở”, “nói được làm không được”. Trong đó, người thông minh chiếm đa số. Những người này phần nhiều đều được học...
Được viết: 04-25-2017
Mượn cuộc sống hư ảo, thực tâm tu hành, mưu cầu lợi ích cho chúng sinh, đồng thời xây dựng tiền đồ tốt cho mình, đây mới là phước đức và trí tuệ chân thật mà thường hằng. Trên lập trường trí tuệ của nhà Phật, mọi thứ trên thế gian, bao gồm cả vợ con, nhà cửa, đều là thứ tạm thời, hư ảo, chẳng chắc thật. Nhưng, hàng phàm phu chúng ta cần phải...

Trang