Bài kệ sám Phật thành đạo | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Bài kệ sám Phật thành đạo

Ngày Đức Thế Tôn thành đạo mang lại niềm khích lệ vô lượng, vô biên cho Chư Thiên và loài người. Sự giác ngộ vẹn toàn của Đức Phật đã tạo một niềm tin trong sáng, kiên cố vào con đường Ngài đã chỉ dạy, nó giúp chúng ta tự tin vào chính mình trong quá trình tu tập, hóa giải đau khổ, tìm đến con đường an lạc, giải thoát. Trong ngày này, những người con Phật luôn tâm niệm thực hành Phật Pháp, làm các thiện hạnh, bố thí cúng dường, phóng sinh ăn chay…. để bày tỏ niềm tri ân lên Đức Thế Tôn và tích lũy công đức hồi hướng cho hết thảy pháp giới hữu tình. 

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị Bài thi kệ Sám Phật thành đạo vô cùng giản dị mà hàm chứa ý nghĩa thâm sâu, màu nhiệm. 

SÁM PHẬT THÀNH ĐẠO

Hào quang chiếu rọi

Sáng tỏa mười phương

Ngộ lý chân thường

Phá màn hôn ám

Đệ tử lòng thành bái sám

Trước điện dâng hoa

Cúng dường Phật Tổ Thích Ca

Ba ngôi thường trú

Đệ tử chúng con:

Nhân lành chưa đủ

Nghiệp báo theo hoài

Nay nhờ Văn Phật Như Lai

Giáng trần cứu độ

Sáu năm khổ hạnh

Bảy thất tham thiền

Ma oán dẹp yên

Thần thông che chở

Tâm quang rực rỡ

Chứng lục thần thông

Lộ chiếu minh tinh

Đạo thành Chính giác

Trời người hoan lạc

Dậy tiếng hoan hô

Năm mươi năm hóa độ

Ba trăm hội đàm Kinh

Cứu phàm ngu thoát khỏi mê đồ

Tiếp hiền Thánh siêu sinh Tịnh độ

Muôn đời xưng tán

Vạn đức hồng danh

Đệ tử chí thành

Lễ bày kỷ niệm

Tâm hương phụng hiến

Gọi chút báo ân

Ngửa mong Vô thượng Pháp vương

Từ bi gia hộ.

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

(Trích Nghi tụng Lược sử cuộc đời Đức Phật Thích Ca)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 3590980
Số người trực tuyến: