Bố thí | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Bố thí

 
Bàng cư sĩ đem gia tài dìm xuống biển. Có người bảo: “Sao không bố thí?”. Cư sĩ đáp: “Tôi đã bị lụy vì bố thí nhiều kiếp. Nên đem dìm đi”. Người ngu liền vin vào đó, rồi giấu diếm bủn xỉn chẳng bố thí. Chẳng biết rằng cư sĩ cởi trói cho kẻ bố thí trụ tướng, chứ chẳng phải là không được.
Muôn hạnh có Bát nhã dẫn dắt, Tam luân không tịch, dẫu bố thí suốt ngày cũng chẳng hề hấn gì đâu! Thêm nữa, hạng phàm phu cứ chấp trước vào việc bố thí, hành động dìm (gia tài) xuống biển này là gộp các thứ bố thí lại mà bố thí. Đó gọi là đại thí. Đó gọi là chân thí. Đó gọi là vô thượng thí. Sao lại được bảo là cư sĩ chẳng bố thí?
Trích "Bút ký bên cửa trúc"
Tác giả: Chu Hoành Đại sư
Dịch giả: Thích Viên Thành

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 2456181
Số người trực tuyến: