Cách quán tưởng Đức Phật Vô Lượng Thọ | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cách quán tưởng Đức Phật Vô Lượng Thọ

Đức Phật Vô Lượng Thọ trí tuệ thù thắng, một mặt, hai tay trong tư thế kết ấn thiền định. Trên lòng hai tay có bảo bình tràn đầy cam lồ bất tử. Thân Ngài sắc đỏ nêu biểu Đại hỷ lạc. Ngài có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, trang hoàng bằng thiên y, tua lụa, bảo báu rực rỡ trong hình tướng Báo thân Phật.

Trì tụng chân ngôn Phật Vô Lượng Thọ công đức lợi ích không thể nghĩ bàn, lớn hơn cả việc tạo tượng bằng bảo báu, tránh được nạn chết bất đắc kỳ tử, điềm bất tường, yểm đảo, bệnh tật, ma thuật và tổn hại, tịnh hóa tất cả môi trường và phương hướng xung quanh, đón nhận vô số điều cát tường, tăng trưởng trí tuệ và sự trường thọ, hoàn thiện mục đích của đời sống thế gian và xuất thế gian.

Đức Phật Vô Lượng Thọ là pháp tướng của Đức Phật A Di Đà

Đức Phật A Di Đà có rất nhiều pháp tướng khác nhau. Đặc biệt trong Kim cương thừa, Ngài có tới ba hoặc bốn pháp tướng. Một trong số đó là Đức Phật Amitayus Vô Lượng Thọ. Ngài là Báo thân của Đức Phật A Di Đà. Còn Đức Phật A Di Đà là Pháp thân. Đôi khi Ngài còn hiện thân trong pháp tướng phẫn nộ. Như thế, Ngài có ba thân chính và tám hóa thân phụ.

Bộ Kinh A Di Đà Phật viết: “Ánh sáng của Phật này là vô lượng, soi chiếu khắp cả các nước trong cả mười phương, chẳng bị chướng ngại nào hết, nên có hồng danh là Vô Lượng Quang. Thọ mạng của Phật cũng như thọ mạng nhân dân của ngài thì vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên có hồng danh là Vô Lượng Thọ”.

Như vậy, ánh sáng nơi thân của Đức Phật A Di Đà là vô hạn lượng, có thể chiếu rọi khắp thế giới vô biên, bất luận là sự nào vật gì, cho đến vách đá chót vót cũng không che chắn được nên gọi Ngài là Vô Lượng Quang. Thọ mạng của Phật A Di Đà và thọ mạng của nhân dân nơi thế giới Cực Lạc của Ngài đều vô lượng vô biên, trường cửu và không thể tính toán được nên gọi Ngài là Vô Lượng Thọ.

Pháp tu về Đức Phật Vô Lượng Thọ (Amitayus) có liên quan chặt chẽ đến đời sống hiện tại của chúng ta. “Amita” có nghĩa là “Đại hỷ lạc”, hay cũng có nghĩa là không còn đau khổ, “yus” có nghĩa là “cuộc sống”. Vậy thì “Amitayus” có nghĩa là cuộc sống không còn đau khổ, cuộc sống đại hỷ lạc, mạnh khỏe, có ý nghĩa, lợi ích, thành công. Sống được như thế thì sự trường thọ sẽ đến một cách nhậm vận tự nhiên. Còn “Amitabha” (A Di Đà) nghĩa chung là Đại hỷ lạc, Đức Phật đại hỷ lạc chính là Pháp thân, vì thế không có chữ “yus” mà gọi là Đức Phật A Di Đà.

Cách quán tưởng Đức Phật Vô Lượng Thọ

Đức Phật Vô Lượng Thọ có liên hệ mật thiết đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Trước khi tu tập, trì niệm chúng ta cần quán tưởng hình ảnh của Ngài ở phía trên đỉnh đầu mình. Chúng ta có thể quán tưởng Ngài giống như Đức Phật A Di Đà, chỉ khác một chút là Ngài đội vương miện Ngũ trí, an tọa trên tòa sen đĩa mặt trăng trong tư thế Kim Cương, hai tay kết ấn thiền định, giữa lòng hai tay có bảo bình chứa đầy cam lồ bất tử. Thân Ngài sắc đỏ là sự thể hiện đại hỷ lạc, Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, vận trang sức Báo thân Phật, trang hoàng rực rỡ, các trang sức bảo báu và thiên y, các loại tua lụa khác nhau. Đó là những tượng trưng cho phẩm tính giác ngộ, đức hạnh, từ bi, trí tuệ của chư Phật.

Trên luân xa trán của Ngài an trí chữ chủng tử OM (sắc trắng), nơi cổ họng là chữ AH (sắc đỏ), tâm là chữ HUNG (sắc xanh dương). Bản chất ba Kim Cương thân, khẩu, ý giác ngộ này tỏa chiếu hào quang rực rỡ của lòng từ bi và trí tuệ ban trải lợi ích khắp mười phương pháp giới chúng sinh. Sau đó bạn quán từ Bảo bình trong bàn tay Đức Phật Vô Lượng Thọ, cam lồ sắc trắng chảy vào đỉnh đầu, chảy xuống kinh mạch trung ương, thấm nhuần toàn bộ thân thể và tịnh hóa cho bạn mọi nghiệp chướng, báo chướng, các tai nạn yểu thọ, chết bất đắc kỳ tử,...và ban cho bạn sự trường thọ và một đời sống hạnh phúc bình an hướng tới giác ngộ giải thoát. Nếu bạn đã đón nhận quán đỉnh Phật Vô Lượng Thọ, hãy quán tự thân mình là Đức Phật Vô Lượng Thọ. Nếu bạn chưa đón nhận quán đỉnh thì hãy tâm nguyện sẽ được đầy đủ phúc đức thắng duyên thụ nhận quán đỉnh Phật Vô Lượng Thọ và chưa nên quán mình là Đức Phật Vô Lượng Thọ mà chỉ quán Ngài hiện diện phía mặt hay trên đỉnh đầu mình, Ngài tràn đầy phẩm chất giác ngộ và năng lực ban sự trường thọ.

Cùng phát Bồ đề tâm, tích lũy công đức, trưởng dưỡng trí tuệ, tình yêu thương, lòng bi mẫn nhằm hồi hướng báo ân mẹ cha trong Mùa Lễ Vu Lan 2017 với việc tham gia Chuyên tu Phật Trường Thọ, mang tới vô lượng cát tường, trường thọ, bình an, hạnh phúc, giúp viên mãn các tâm nguyện của bản thân và gia đình.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 1295700
Số người trực tuyến: