Công đức và lợi ích ngày mùng 10 và 25 Kim Cương thừa | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Công đức và lợi ích ngày mùng 10 và 25 Kim Cương thừa

Trong Kim Cương Thừa có 2 ngày vô cùng quan trọng là mùng 10 và 25 (theo lịch Kim Cương thừa). Đó thực sự là những ngày công đức tu tập được tăng trưởng nhiều lần bởi năng lượng mẫu tính và phụ tính chuyển hóa tốt nhất đặc biệt thích hợp thực hành các pháp tu Phật Bản tôn mẫu tính và phụ tính.

Ngày mùng 10 gọi là ngày Daka, rất cát tường để tu tập các pháp tu Phật Bản tôn phụ tính. Theo quan kiến Vũ trụ học Mật thừa, thân mình là vũ trụ bên trong chịu ảnh hưởng bởi vụ trụ bên ngoài và ngược lại. Vào ngày mùng 10, năng lượng phụ tính trong thân mình hoạt động mạnh cho nên người tu Mật thừa phải cúng Tshog, sám hối thực hành để lấy lại các năng lượng đã bị tổn thất do các hoạt động thế gian.

Còn ngày 25 rất đặc biệt vì vào tuần trăng tối, lúc này năng lượng cực kỳ âm nhưng không phải là âm theo nghĩa tiêu cực mà là năng lượng mẫu tính hay là năng lượng trí tuệ trong mình rất mạnh nên được gọi là ngày vía Dakini. Lúc này nếu thực hành pháp tu Phật Bản tôn mẫu tính chẳng hạn như pháp Quan Âm Độ Mẫu Tara, sẽ tích lũy tất cả công đức, sự trường thọ và tiêu trừ được các chướng ngại

Cho nên là hành giả mật thừa trong 2 ngày cát tường này đều phải tu tập, cúng Tshog nếu không có thể phạm Tam muội da.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 3591000
Số người trực tuyến: