Cúng dàng Liên hoa đăng và năng lực đánh thức tuệ giác | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cúng dàng Liên hoa đăng và năng lực đánh thức tuệ giác

Cúng dàng lên chư Phật và các bậc Giác ngộ là một thiện nghiệp giúp cho bạn tích lũy được vô số công đức và tiêu trừ tâm keo sẻn do bản ngã sinh ra. Tuy nhiên, cách thức cúng dàng khác nhau sẽ đem lại cho bạn công đức khác nhau.

Cúng dàng Liên hoa đăng là một pháp môn cúng dàng thù thắng, bởi ánh sáng tiêu biểu cho trí tuệ toàn thiện. Cúng dàng đèn, nếu được thực hành với tâm thanh tịnh vì lợi ích của chúng sinh, là một phương tiện rất thiện xảo để xua tan màn vô minh. Khi ở trong bóng tối, chỉ cần thắp sáng lên một ngọn nến là có thể xua tan màn đêm. Cúng dàng Liên hoa đăng lên chư Phật và chư Bồ tát không có nghĩa rằng các Ngài cần ánh sáng, chính chúng ta mới cần phải thắp lên ánh sáng để xua tan bóng tối vô minh trong chúng ta. Đức Phật đã dạy về công đức cúng dàng Liên hoa đăng như sau:

1. Trí tuệ của bạn sẽ giống như ngọn Tuệ đăng chiếu sáng thế giới vô minh

2. Khi sinh ra làm người bạn có khả năng thiên nhãn thông của nhục nhãn thanh tịnh

3. Bạn có được trí tuệ biết rõ được việc nào là công đức, việc nào không phải công đức

4. Bạn có thể được giải thoát khỏi bóng tối vô minh.

5. Bạn thực chứng Trí tuệ Quang minh, thậm chí ngay cả trong luân hồi bạn cũng không bao giờ phải trải nghiệm bóng tối Vô minh.

6. Bạn có được sức khỏe tốt và nhiều an lạc

7. Bạn được tái sinh trong cõi Người hoặc cõi Trời.

8. Bạn mau chóng được giải thoát

9. Bạn mau chóng thành tựu giác ngộ.

Lễ Cúng dàng Liên Hoa Đăng và vi nhiễu Đại Bảo Tháp Tây Thiên sẽ được cử hành vào cuối mỗi ngày trong suốt thời gian Pháp hội Đại bi Quan Âm để tất cả đại chúng cùng cầu nguyện rằng ánh sáng này sẽ soi đường cho toàn thể chúng sinh trong sáu cõi, tịnh hóa mọi ám chướng, đánh thức tuệ giác chân thật của chính mình. 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 1966240
Số người trực tuyến: