diệt tội | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

diệt tội

Được viết: 05-19-2021
Ý NGHĨA NGHI THỨC HỒNG DANH BẢO SÁM Nghi thức Hồng Danh Bảo Sám còn gọi là Lễ Phật Đại Sám Hối Văn. Lễ Phật vì toàn văn có 108 lạy, cầu diệt trừ 108 phiền não. Đại: Đại thừa. Pháp sám hối của Đại thừa. Sám: Chữ Phạn là sám ma: rửa sạch. Hối: Tiếng hán: hối hận những lỗi lầm. Danh từ “sám hối” gồm cả chữ Phạn và chữ Hán nghĩa là sám trừ...
Được viết: 04-14-2016
Từ Bi Thủy Sám Pháp Trước thuật: Ngộ Đạt Thiền Sư Dịch Giả: HT. Huyền Dung Nguồn: www.quangduc.com 
Được viết: 04-14-2016
  TỪ BI THỦY SÁM PHÁP Việt dịch: HT Thích Trí Quang   I/ LỜI GHI Dịch sách này tôi cố dùng câu 4 chữ là để dễ tụng. Dẫu rằng như thế có chỗ hơi thừa, có chỗ hơi thiếu, có chỗ phải vụng. Trí Quang II/ TIỂU DẪN Thủy sám là tên tắt, do chính tác giả dùng trong văn. Tên tắt này gọi đủ là Từ bi thủy sám pháp. Sám pháp, gọi tắt là sám, nghĩa là...
Được viết: 04-09-2016
Kinh Dược Sư Việt dịch: Thích Tuệ Nhuận (Nguồn: NXB Tôn giáo)