Giai đoạn Phát triển - Yoga Bản tôn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Giai đoạn Phát triển - Yoga Bản tôn


Trong Yoga giai đoạn Phát triển mà một số người thường gọi là Yoga Bản tôn, chúng ta học cách quán tưởng tự thân thành một vị Phật Bản tôn toàn giác. Ở trong thiền cấp độ sâu, chúng ta trưởng dưỡng hiện tướng sinh động, rõ ràng tự thân là Bản tôn và niềm kiêu hãnh kim cương linh thiêng về tự tính Phật Bản tôn nơi mình. Tuy nhiên, để làm được điều này, chúng ta phải thực hành tịnh hóa các trải nghiệm trong các trạng thái bardo lúc ngủ, mộng, thức cũng như trong các trạng thái bardo cân kề cái chết, trạng thái trung gian trong tiến trình chết và tái sinh. Hành giả sẽ đạt được tinh túy của Yoga giai đoạn Phát triển thông qua việc thiền về ba trải nghiệm thanh tịnh về Pháp thân, Báo thân và Hóa thân. Trải nghiệm lúc ngủ sẽ được chuyển hóa thành Pháp thân, trải nghiệm lúc mộng sẽ được chuyển hóa thành Báo thân, và trải nghiệm lúc thức sẽ được chuyển hóa thành Hóa thân. Tương tự như thế, trải nghiệm về cái chết sẽ được chuyển hóa thành Pháp thân; trải nghiệm về giai đoạn trung gian trong tiến trình chết thành Báo thân; trải nghiệm về trung gian tái sinh thành Hóa thân. Tất nhiên, “trải nghiệm cái chết” trong giai đoạn Phát triển chỉ là sự thực hành chứ chưa phải trải nghiệm cái chết thực sự.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 2606395
Số người trực tuyến: