Giáo pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Giáo pháp

Được viết: 01-02-2018
Thực hành pháp tu Đức Phật A Di Đà là thực hành phổ biến trong các truyền thống Phật giáo Đại Thừa và Kim Cương Thừa. Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tán thán và giảng kỹ về Đức Phật A Di Đà và Tịnh độ của Ngài, mô tả chi tiết cảnh giới cõi Tịnh độ Cực Lạc cũng như tinh túy phẩm chất bên trong của Tịnh độ này. Với đại nguyện lực...
Được viết: 12-29-2017
Đức Lục Độ Mẫu Phật là một vị Phật có khả năng giải thoát chúng sinh khỏi tất cả những chướng ngại trong cuộc sống, như chướng ngại về công việc, sức khỏe, chướng ngại trong gia đình, trong kinh doanh...Trong khóa lễ đón năm mới tại gia đình hay tại các tự viện, người dân các quốc gia vùng Himalaya ngày nay vẫn duy trì truyền thống thực hành pháp...
Được viết: 12-28-2017
Như kinh đã nói: “Dung thứ kẻ khác như dung thứ mình, chớ giết, chớ đánh”. Tuy loài cầm thú cũng biết bảo tồn thân mệnh sợ chết như mình. Nếu tìm xét kỹ thì các chúng sinh từ vô thủy lại, hoặc đã là cha mẹ, anh em hoặc đã là bà con quyến thuộc, nhưng bởi nhân duyên nghiệp báo, nên phải luân hồi sáu nẻo, ra vào đường sinh tử, thay hình đổi dạng...
Được viết: 12-27-2017
Nam Mô, tiếng Hán dịch là quy y, nghĩa là quay về nương tựa. A Di Đà cũng có nghĩa là "Vô lượng quang thọ". Vô Lượng Quang là Bản giác, nghĩa thấy nghe hay biết hiện đang lưu lộ ở sáu căn của chúng ta. Tính này luôn sẵn đủ trong mỗi người, không phải ai ban tặng cho chúng ta. Vì vậy gọi là vô sinh, không theo thân chết đi nên bất diệt. Vô sinh bất...
Được viết: 12-26-2017
Nếu đọc báo và xem tivi hàng ngày, bạn sẽ để ý thấy liên tục có tin về các vụ lừa đảo, lường gạt trong xã hội. Nguyên nhân đều xuất phát từ lòng tham muốn quá đáng của con người. Lòng tham không chỉ làm cho đạo đức con người thoái hóa, biến chất mà sẽ khiến họ phải gánh quả báo nặng nề nơi 3 đường ác. Sau khi thọ hết tất cả nỗi thống khổ trong các...
Được viết: 12-25-2017
Một số người thường nghĩ rằng khi đã thụ trì giới nguyện Kim Cương thừa thì hành giả không cần phải trì giữ các giới nguyện khác. Sự thật không phải như vậy, việc trì giữ giới nguyện theo truyền thống Kim Cương thừa có ba cấp độ: cấp độ bên ngoài là giới Biệt giải thoát, cấp độ bên trong là giới nguyện Bồ tát, và cấp độ bí mật là giới nguyện Kim...
Được viết: 12-22-2017
Trong kinh “Lời khuyên dạy Vyagghapajja”, Đức Phật giải thích bốn chìa khóa dẫn tới thành công trong cuộc sống cho một thương nhân giàu có tên là Dighajanu. Nhiều người có quan kiến sai lầm cho rằng đạo Phật chỉ chú trọng vào phát triển tâm linh mà xem nhẹ việc gây dựng đời sống vật chất. Đi theo con đường của đạo Phật khiến con người ta trở nên...
Được viết: 12-21-2017
Nếu chúng ta không hiểu được 4 năng lực đối trị thì việc thực hành pháp tu Kim Cương Tát Đỏa sẽ không có kết quả. Nếu không có 4 năng lực này hội đủ trong pháp tu Kim Cương Tát Đỏa thì việc thực hành cũng sẽ không có ý nghĩa. 4 năng lực đó là: 1. Năng lực quy y 2. Năng lực hối hận 3. Năng lực tinh tấn thực hành, đây chính là phần nghi quỹ...
Được viết: 12-20-2017
Phần lớn những hành động mà chúng ta đã tạo từ vô thuỷ kiếp đều là hành động tiêu cực. Có thể những hành động này không tiêu cực theo quan niệm thế gian thông thường nhưng theo nghĩa khiến chúng ta bị mắc kẹt trong vòng luân hồi tái sinh. Bất cứ lúc nào, những hành động bất thiện này đều có thể kéo chúng ta xuống vực thẳm của những cõi thấp và...
Được viết: 12-19-2017
Kinh Đại Thừa Địa Tạng Thập Luân nói rằng, theo giáo lý của Đức Phật, có hai kiểu người không làm ác: kiểu đầu tiên là những người không bao giờ làm những ác hạnh, họ được gọi là những vị thiết lập ngọn cờ Phật giáo; kiểu thứ hai là những người sau khi phạm phải hành vi sai lầm, đã sám hối và tịnh hóa ác hạnh với sự hối hận, họ được gọi là những...

Trang