Giáo pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Giáo pháp

Được viết: 07-20-2017
Từ thiện không còn là một chủ đề quá xa lạ, nhất là trong môi trường hiện nay, khi mà sự chênh lệch giàu nghèo vẫn còn một khoảng cách lớn, và khi mà cả thế giới đang cùng chung tay giúp cho khoảng cách ngày thu hẹp lại. Hướng tới một xã hội công bằng, giàu mạnh, một xã hội không còn tồn tại những mảnh đời nghèo khó, long đong – đó là đích đến của...
Được viết: 07-20-2017
Chúng ta tư duy về nghiệp, hay vô minh nghiệp chính là nhân và khổ là quả. Do tham, sân, si chúng ta tạo nên thiện nghiệp và ác nghiệp, và nhân của thiện nghiệp và ác nghiệp lại là nhân của 6 đạo luân hồi. Nhiều người hỏi rằng ai tạo nên luân hồi, có phải là một vị Trời, vị Đế thích, hay là Phật tạo nên cõi luân hồi này chăng? Chính mỗi chúng ta...
Được viết: 07-18-2017
Tất cả hoàn cảnh chúng ta gặp phải trong cuộc đời, đều là bài học rất có ý nghĩa, có người vượt qua được nghịch cảnh, nhưng chưa chắc vượt qua được thuận cảnh. Chúng ta sẽ dùng tâm thái gì đối điện với hoàn cảnh mình gặp phải? Điều ấy phải xem công phu “nhẫn nhục” của người ấy có đủ hay không. Theo giáo nghĩa của Phật pháp, hàm ý của từ “nhẫn...
Được viết: 07-17-2017
Trong đạo Phật, thuật ngữ “uy lực” được dùng để mô tả những ảnh hưởng tích cực rất lớn lao của việc thọ trì Tam quy – quy y Phật, Pháp, Tăng. Đức Phật tuy không có của cải, không có vũ khí, nhưng đi đến đâu Ngài đều có thể thu phục lòng người với uy lực từ đức tu của Ngài tỏa ra. Uy lực của giáo pháp là chữa lành bệnh tật, siêu độ, viên mãn tâm...
Được viết: 07-12-2017
Đức Phật dạy rằng ác nghiệp về khẩu là một trong những nghiệp nặng nhất, vì nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như dẫn đến sự đổ vỡ, dẫn đến sự đau khổ tột cùng, dẫn tới mọi sự phiền não và tái sinh vào cảnh giới đọa lạc… Trong cuộc sống hiện tại, một lời nói vô tình có thể làm mình và người khác đau khổ ray rứt cả cuộc đời. Giữa hai vợ chồng...
Được viết: 07-09-2017
Nhiều bạn trẻ và thậm chí là cả những người đã có nhiều năm kinh nghiệm vẫn không khỏi lo lắng, sợ hãi khi bước vào một cuộc phỏng vấn xin việc. Nhưng các bạn nên biết rằng, không có điều gì làm hỏng cuộc phỏng vẫn nhanh và quyết liệt bằng những câu trả lời lẫn lộn, sự lúng túng của ứng viên trong suốt quá trình cuộc phỏng vấn diễn ra. Bởi chính...
Được viết: 07-05-2017
Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy: “Nếu như ác nghiệp mà có hình tướng thì tận hư không giới không thể nào dung chứa hết được”. Việc ác tuy nhiều nhưng có thể tóm gọn trong ngũ nghịch trọng tội (Giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp Tăng) và mười điều ác (Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai chiều, nói lời...
Được viết: 07-03-2017
Bốn pháp quán “xoay tâm về với Pháp” hay còn gọi là “Tứ niệm pháp”, là một pháp thiền quán vô cùng quan trọng mà bất kỳ ai tu tập đều nên thực hành. Gọi là “Tứ niệm pháp” bởi đây là bốn đề mục cần được suy niệm và thiền quán một cách sâu sắc, toàn diện, với mục đích đem lại cho chúng ta tri kiến đúng đắn về bản chất của cuộc sống, để từ đó, chúng...
Được viết: 06-29-2017
1. Không sát sinh Sát sinh là diệt mạng sống của kẻ khác hoặc loài khác, nói chung là chúng sinh hữu tình. Sát sinh là tự mình cầm khí giới trực tiếp sát hại hoặc dùng phương tiện như bẫy, thuốc độc giết hại, hoặc sai bảo người khác giết hại, hoặc thấy sự giết hại mà trong tâm mình hoan hỷ, đều là nghiệp sát sinh cả. Nghiệp sát sinh này tùy...
Được viết: 06-27-2017
Mục đích Đức Phật ứng hiện thế gian vì một Đại nhân duyên: “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”. Bởi vậy, Ngài đã tuyên thuyết tám vạn bốn ngàn pháp môn đều không nằm ngoài các giáo lý của Kinh thừa (Nguyên thủy Phật giáo, Đại thừa Phật giáo) và Mật thừa (hay Phật giáo Kim Cương thừa). Dù các thừa hay các Pháp môn có khác nhau nhưng tất cả đều là phương tiện ứng hợp với từng căn cơ, trình độ, khả năng của từng chúng sinh và cùng chung một mục đích duy nhất là giúp chúng sinh giải thoát khỏi biển khổ luân hồi sinh tử và đạt đến giác ngộ tối thượng. Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị tổng hợp các bài giảng của chư Thượng sư giác ngộ về các cấp độ thực hành Tam thừa Phật giáo.  

Trang