Giáo pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Giáo pháp

Được viết: 03-12-2017
Kiến Tức Giải Thoát - Thongdrol Phật Quan Âm linh thiêng thù thắng Đức Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn Trước tiên, Quý Phật tử cần tịnh hóa thân tâm bằng chân ngôn Phật Kim Cương Tát Đỏa “Om Benza Sattoa Hung”, đỉnh lễ 3 lần trước Tranh Phật, quán tưởng Đức Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn bất khả phân với Đức Pháp Vương trong sắc thân ánh sáng...
Được viết: 03-12-2017
Việc thụ nhận quán đỉnh cũng giống như việc gieo một hạt giống trong tâm thức để trong quá trình sau này, khi hội đủ nhân duyên, hạt giống đó sẽ nảy mầm thành quả Giác ngộ. Các nhân duyên được trưởng dưỡng qua quá trình tham học kinh luận, miên mật thực hành giáo pháp được trao truyền và đặc biệt là việc trì giữ trọn vẹn Tam Muội Da giới một cách...
Được viết: 03-12-2017
Mandala - sự hợp nhất của Từ bi và Trí tuệ Mandala là thuật ngữ của Phật giáo Kim Cương thừa, nghĩa là sự hợp nhất của từ bi và trí tuệ. Theo nghĩa đen, Mandala chính là vũ trụ, bao gồm  vòng bên ngoài và phần trung tâm tinh túy. Mandala như thể là toàn bộ vũ trụ tràn ngập tình thương yêu với tâm điểm là trí tuệ. Nếu giải nghĩa của từ Mandala...
Được viết: 03-10-2017
Pháp tu tập cộng đồng trì Tháp Chân ngôn là pháp thực hành kết hợp trì tụng Chân ngôn, thiền định về Bản tôn Quan Âm theo nghi quỹ, cùng việc kiến lập Bảo tháp tâm linh bằng phương pháp Trì Tháp, giúp trưởng dưỡng lòng từ bi và tình yêu thương đồng thời cộng hưởng năng lực tâm chí thành thanh tịnh của toàn bộ đại chúng...
Được viết: 03-09-2017
Một lần, Vua Trisong Detsen hỏi Thượng Sư Liên Hoa Sinh: “Thưa Thượng Sư! Xin Ngài nói cho chúng con biết về lợi ích và phúc báu của việc lễ lạy trước Bảo Tháp, vi nhiễu quanh Bảo Tháp, chiêm bái và cúng dường, làm công quả cho nơi tụ hội hợp nhất của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai”. Đức Liên Hoa Sinh trả lời: “Thưa Đại Vương! Xin Ngài...
Được viết: 03-05-2017
Trong tất cả chư Phật, Bồ tát, đức Quan Âm là Đức Phật siêu đẳng, ngời sáng, lừng danh với tinh thần đại vô úy cứu khổ cứu nạn. Ngài là hiện thân đại từ bi của mười phương chư Phật, với bản nguyện khai mở, hiển lộ Bồ đề tâm và công đức đại bi sẵn có nơi tâm tất cả hữu tình. Với bản nguyện này, Ngài đã từ chối thể nhập Niết bàn thanh tịnh để hiện...
Được viết: 03-04-2017
Nếu chúng ta cho rằng thiền định chỉ đơn thuần là làm lắng tâm thì ngay khi trở lại công việc hàng ngày, những thói quen cố hữu của tâm sẽ quay lại phá vỡ sự cân bằng trước đó. Vì vậy, tôi muốn giới thiệu với các bạn những lý do khác khiến chúng ta nên thực hành thiền định và chính niệm, không chỉ làm lắng dịu tâm mà bạn có thể bắt đầu chuyển hóa...
Được viết: 03-02-2017
Thanh tịnh và giản đơn là đôi cánh giúp tâm hồn thăng hoa. ~ Đức Phật ~ Hạnh phúc là sự cân bằng của cả hai yếu tố: cảm giác vui sướng (có thể thay đổi tùy theo tâm trạng) và mức độ hài lòng (là sự mãn nguyện mà qua đó ta đánh giá ý nghĩa cuộc đời). Chúng ta rất dễ bị mắc lừa khi đồng nhất hạnh phúc với những niềm vui thoáng qua mà quên trưởng...
Được viết: 03-01-2017
Thuật ngữ “luân xa”trong tiếng Phạn gọi là “chakra” dùng để chỉ trung tâm năng lượng bên trong cơ thể con người. Hệ thống luân xa đã được các hành giả Kim Cương thừa trải nghiệm và thấu hiểu trong nhiều thế kỷ để chứng đạt Giác ngộ. Cơ chế vận hành Sinh lý học trong Phật giáo Kim Cương thừa đề cập đến ba kinh mạch năng lượng vi tế chính tồn...
Được viết: 02-28-2017
Hạnh phúc vốn luôn sẵn có trong mỗi người. Điều duy nhất bạn cần làm là nỗ lực nhận ra điều đó để rồi khơi nguồn và vun trồng hạnh phúc bằng suy nghĩ cũng như hành động của chính mình. Hạnh phúc liên hệ mật thiết với tự tính tâm, bản chất này vốn quang minh và chiếu soi rực rỡ. Nếu biết kiên trì trưởng dưỡng tâm, hạnh phúc sẽ tự nhiên đơm hoa kết...

Trang