Hình ảnh đẹp về Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hình ảnh đẹp về Đại Bảo Tháp

Được viết: 06-09-2016
 Vũ điệu Ngũ Trí Như Lai
Được viết: 06-09-2016
  
Được viết: 06-09-2016
  
Được viết: 04-27-2016
Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị màn múa rồng và múa quạt do chư Ni Tây Thiên thực hiện tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây thiên
Được viết: 09-17-2015
Bánh cúng Torma là vật trang trí cao không quá 15 cm được nặn bằng tay từ bột lúa mạch (Tsampa) và bơ để sử dụng làm đồ dâng cúng trong các buổi lễ tôn giáo. Có nhiều loại Torma khác nhau để dâng cúng lên các vị Bản tôn khác nhau với từng ý nghĩa biểu tượng riêng. Tuy nhiên, ba phần chính của bánh cúng - phần đế, phần thân và phần họa tiết trang...
Được viết: 09-12-2015
  
Được viết: 08-22-2015
Hành trình thời gian Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Trang