Hình ảnh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hình ảnh

Được viết: 08-22-2015
Vũ điệu Thiên Long
Được viết: 08-22-2015
VŨ ĐIỆU KIM CƯƠNG HỘ PHÁP
Được viết: 08-20-2015
Hình ảnh đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn tham dự và gia trì cho buổi lễ động thổ công trình hồ Hương Thủy và bổ nhiệm trụ trì Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày 10/12/2014. Vào buổi chiều, Đức Pháp Vương và Nhiếp Chính Vương Drukpa Yongdzin Rinpoche đã chủ trì khóa lễ thí thân pháp Sengey Tsewa trong lòng Đại Bảo tháp. Sau đó Đức Pháp...
Được viết: 08-20-2015
Màn múa rồng Vũ điệu Thăng Long và Bạch Liên hoa cùng tiết mục kịch lịch sử đản sinh của bậc Hóa thân Bồ Tát do các chư Ni Tây Thiên cùng các Phật tử Drukpa biểu diễn cúng dàng Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche cùng Tăng đoàn và đại chúng tham dự Pháp hội, ngày 30/04/2014.
Được viết: 08-20-2015
 Buổi lễ kỉ niệm ngày Phật đản và cúng dàng Đức Nhiếp Chính Vương cùng Tăng đoàn.
Được viết: 08-20-2015
Nhân dịp tháng Vesak, Đức Nhiếp Chính Vương đã thuyết giảng về Tứ Diệu Đề vào buổi sáng. Chương trình chiều tối bao gồm quán đỉnh Liên Hoa Bộ Phật A Di Đà - Quan Âm - Liên Hoa Sinh và vở kịch về sự đản sinh của Đức Nhiếp Chính Vương thực hiện bởi Drukpa Việt Nam. Vào cuối ngày, Đức Nhiếp Chính Vương đã cùng chư tăng ni Phật tử cúng dàng đèn và...
Được viết: 08-20-2015
Lễ cung nghinh Đức Nhiếp Chính Vương và Tăng đoàn Truyền thừa tới Bảo tháp
Được viết: 08-20-2015
Đức Pháp Vương cùng Tăng đoàn đã quang lâm Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, với số lượng Phật tử kỷ lục trong các kỳ Pháp hội tại Đại Bảo tháp. Sau khi Tăng đoàn cử hành khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an  
Được viết: 08-20-2015
Lễ yểm tâm tượng và lễ an vị tôn tượng Ngũ Trí Như Lai được tổ chức vào ngày 20/10/2013 (ngày 16/9 âm lịch) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc với gần 10,000 người tới dự lễ.  
Được viết: 08-20-2015
Những hình ảnh về khóa chuyên tu Guru Yoga và Lễ mừng Sinh nhật Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa được tổ chức tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, sáng 29/03/2015.  

Trang