Hình ảnh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hình ảnh

Được viết: 08-22-2015
Tuổi trẻ Thăng Long - YDA Việt Nam - Ngày Chủ nhật xanh 31/05/15
Được viết: 08-22-2015
Nghi thức Phóng sinh tại Lễ Thượng Nguyên Cầu An ngày 15/3/2015
Được viết: 08-22-2015
Ấn tượng khoá lễ Cầu An theo truyền thống Phật giáo KimCương Thừa
Được viết: 08-22-2015
Lễ hội Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên 29/03/25015
Được viết: 08-22-2015
Đại Lễ cầu an, cầu siêu Changwa nạn nhân thảm họa động đất Nepal
Được viết: 08-22-2015
ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA CỬ HÀNH ĐẠI LỄ CẦU SIÊU JANGWA TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN (12/04/2014)
Được viết: 08-22-2015
VỊ NHIẾP CHÍNH VƯƠNG TRẺ TUỔI VÀ NHÂN DUYÊN VỚI ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
Được viết: 08-22-2015
HÌNH ẢNH CỦA ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA VÀ NHIẾP CHÍNH VƯƠNG GYALWA DOKHAMPA TẠI TÂY THIÊN NĂM 2008
Được viết: 08-22-2015
 HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ CẦU SIÊU ĐỘ CHƯ HƯƠNG LINH CỬU HUYỀN THẤT TỔ TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN NĂM 2014
Được viết: 08-22-2015
HÀNG NGHÌN NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU THAI NHI TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN

Trang