http://www.drukpavietnam.org/chi-dan-di-lai-va-kinh-nghiem-luu-tru-khi-hanh-huong-den-dai-bao-thap-mandala-tay-thien | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

http://www.drukpavietnam.org/chi-dan-di-lai-va-kinh-nghiem-luu-tru-khi-hanh-huong-den-dai-bao-thap-mandala-tay-thien

Được viết: 02-11-2019
Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp rất nhiều chướng ngại. Người đầy đủ vật chất nhưng đau khổ về tinh thần. Người có đời sống tinh thần yên ổn thì lại thiếu thốn về vật chất. Công danh sự nghiệp như giọt sương đầu ngọn cỏ, rất mong manh. Những ân oán nợ nghiệp vẫn theo chúng ta từng bước. Khi chúng ta bị bệnh hay gặp chướng ngại đều do nghiệp đã...