làm lành | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

làm lành

Được viết: 04-25-2016
Quan điểm về ăn chay của đạo Phật Biên Soạn: Tâm Diệu Sửa Chữa Bản In: Liên Hương Và Tâm Linh Lời Giới Thiệu Của Hòa Thượng Thích Minh Châu Đạo Phật là đạo Từ Bi và Trí Tuệ. Đức Phật đã giới thiệu cho chúng ta con đường dẫn đến đoạn trừ khổ đau. Đó là con đường Giới, Định, Tuệ. Toàn bộ lời dạy của Ngài cô đọng trong bài kệ kinh Pháp Cú sau đây...