Làm thế nào để nhận ra bản chất giả tạo của xúc tình tiêu cực? | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Làm thế nào để nhận ra bản chất giả tạo của xúc tình tiêu cực?

Năm Đức Phật Ngũ Trí đại diện cho năm kiểu tính cách cơ bản của con người và chỉ ra năm hình thức hoàn hảo tuyệt đối của năm loại tính cách này. Điều quan trọng nhất là mỗi đức Phật biểu trưng cho những khía cạnh tiêu cực cũng như khía cạnh được chuyển hóa hoàn toàn của mỗi tính xấu thành trí tuệ vinh quang. Đây là sự chứng minh toàn diện về sự vi diệu của Kim Cương thừa trong hệ thống Phật giáo. Theo đó, những điểm yếu, những khía cạnh tiêu cực không bị phủ nhận hay bị che giấu, thay vì thế chúng được chuyển hóa và giải quyết rốt ráo cho tới khi bản chất giả tạo của chúng được quán chiếu và hiển lộ trí tuệ bản lai của chúng sinh.

Mục đích căn bản của việc thực hành là tập trung quán tưởng, chuyển hóa nhận thức và những suy nghĩ thông thường thành những trải nghiệm và giác ngộ. Tất cả quan niệm thế tục về chủ thể và khách thể theo nghĩa thế gian sẽ được nhìn nhận lại bằng việc quán tưởng trở thành năng lượng trí tuệ thanh tịnh. Cái chết, giai đoạn trung gian giữa chết và tái sinh, giai đoạn trung gian của đời sống từ lúc sinh ra cho đến khi chết lần lượt được chuyển hóa thành Tam thân Phật - Pháp thân, Báo thân và Hóa thân. Ngũ uẩn được quán tưởng thành năm vị Phật, ngũ độc trở thành năm loại trí tuệ, mỗi chúng sinh đều được quán tưởng thành một vị Phật. Mọi bản năng vi tế đều được quán tưởng thành một vị Phật nhỏ. Mọi sắc tướng được quán tưởng thành một phần của tòa cung điện Mandala. Có nhiều phương pháp khác nhau để thực hành quán tưởng như thế. Đây là sự liên tưởng trong thực hành pháp nên không nhất thiết phải có sự liên hệ tương ứng một cách cứng nhắc giữa yếu tố bất tịnh với yếu tố được tịnh hóa.

Ngũ uẩn gồm sắc, thụ, tưởng, hành, thức cùng với năm loại độc tham, sân, si, ngã mạn, thù ghét sẽ được quán tưởng thành năm vị Phật lần lượt tương ứng với năm loại trí tuệ: Akshobya Bất Động Phật với trí tuệ Đại viên cảnh trí, Phật Bảo Sinh với Bình đẳng tính trí, Đức Amitabha A Di Đà Phật với Diệu quan sát trí, Đức Amoghasiddhi Bất Không Thành Tựu Phật với Thành sở tác trí và Phật Đại Nhật với Trí tuệ toàn hảo hay Pháp giới Thể tính trí. Những thứ thông thường nhất, những xúc tình và suy nghĩ tiêu cực nhất được quán tưởng thành những vị Phật cụ thể, năng lượng trí tuệ, màu sắc, những đồ vật châu báu và những biểu tượng nhằm mô phỏng nhận thức thực sự của một vị Phật. Ngài đã thực chứng được vạn pháp là sự hiển bày và là sự sắp đặt của năng lượng trí tuệ tràn đầy hỷ lạc.

Hành giả có thể cảm thấy vô minh, nhầm lẫn và sự vô minh, nhầm lẫn đó chính là Phật Đại Nhật. Hành giả cảm thấy giận dữ và sự giận dữ đó chính là Akshobhya Bất Động Phật. Sắc thân và đối tượng xung quanh hành giả là Akshobhya Bất Động Phật. Các cảm thụ của hành giả là Phật Bảo Sinh. Những khái niệm là Đức Amitabha A Di Đà Phật; những tình cảm của bản thân là Đức Amoghasiddhi Bất Không Thành Tựu Phật và thức của hành giả là Phật Đại Nhật. Lúc đó không còn sự phân biệt với bậc Thầy vì bậc Thầy đã hợp nhất với đức Phật và hành giả quán tưởng trở thành một vị Phật và một bậc Thầy tâm linh với tâm nguyện nhanh chóng giải thoát và giúp đỡ chúng sinh khỏi khổ đau luân hồi. Trong lễ ban quán đỉnh, hành giả sẽ được ban cho sự giác ngộ thù thắng, hỷ lạc và được giao phó trách nhiệm thấu hiểu được vũ trụ và tất cả chúng sinh với mục đích chăm sóc và mang đến cho họ hạnh phúc chân thật.

Một cách khác để thực hành phương pháp quán tưởng trong giai đoạn Phát triển là quán tưởng về năm sự hoàn hảo bao gồm hoàn hảo về môi trường, hỷ lạc, đồng sự, thân và bản ngã. Môi trường được quán tưởng là tòa cung điện Mandala có sự trang nghiêm của đức Phật. Bất cứ cảm nhận tồn tại nào trong môi trường thông thường đều sẽ được quán tưởng như vậy. Những đối tượng thông thường được xem là những thói quen bất tịnh được quán tưởng thành niềm hỷ lạc đạt được do trải nghiệm cảnh giới giác ngộ. Những người đồng sự dường như chỉ là con người tầm thường nhưng họ chính là sự thị hiện của chư Phật và chư Bồ tát, họ đến đây để giúp đỡ chúng ta đạt được giác ngộ. Thân thể máu thịt của hành giả giờ đây trở thành thân được tạo ra từ trí tuệ của khắp thảy chư Phật. Hành giả hãy lựa chọn một vị Phật nguyên mẫu phù hợp với hình ảnh quán tưởng của bản thân, có thể quán tưởng Bản tôn An bình nếu như sắc tướng Bản tôn đó phù hợp với tính khí của hành giả; hoặc một Bản tôn Uy mãnh nếu hành giả cần sắc tướng đó để khuấy động những năng lượng sâu hơn. Nếu ý thức về bản thân là một cá nhân riêng biệt sẽ bị phê phán và bị cho là vọng tưởng nhị nguyên bất tịnh, thì giờ đây hành giả quán tưởng bản thân là hóa thân của trí tuệ kim cương chứng ngộ tính không.

Đây là sẽ môi trường sáng tạo tuyệt vời được xây dựng bằng phương pháp thiền quán tưởng với mục đích định hình cho hành giả linh kiến bên trong về một vũ trụ viên mãn. Vũ trụ đó được tạo ra dựa trên một mô hình từ ba sự chuyển hóa: chuyển hóa cái chết thành Pháp thân; chuyển hóa giai đoạn thân trung ấm thành Báo thân và chuyển hóa sự sống thành Hóa thân. Những chuyển hóa này được thiết lập trên nền tảng chuyển hóa môi trường xung quanh vốn là cuộc sống thế gian đầy khổ đau thành thế giới của chư Phật hoàn hảo; “cái Tôi bản ngã” phê phán, vọng tưởng, không an lạc hàng ngày được chuyển hóa thành sự thành tựu Phật quả hay là sự hoàn hảo của “cái Tôi vô ngã”.

Những nhận thức, suy nghĩ thanh tịnh này được trưởng dưỡng một cách có hệ thống thông qua các pháp Yoga quán tưởng. Trưởng dưỡng “tâm thức thanh tịnh” và hình ảnh quán tưởng tự thân là Phật sẽ mở ra cánh cửa dẫn tới thế giới bên ngoài tràn đầy hỷ lạc, ở nơi đó hết thảy chúng sinh đều viên mãn và dẫn đến “thân kim cương vô ngã bên trong”. Đây chính là lòng đại bi thực sự đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sinh bằng cách làm chủ hoàn toàn mọi hoàn cảnh trong mọi Bardo của Pháp giới vũ trụ.

(Trích ấn phẩm: “Bardo - Bí mật nghệ thuật sinh tử”

Nhà xuất bản Tôn giáo, 2012)

Tham khảo thêm

Nguồn năng lượng được khai thông từ các xúc tình tiêu cực


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4898229
Số người trực tuyến: