Lịch Kim Cương Thừa | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Lịch Kim Cương Thừa

Được viết: 04-10-2018
QUAY LẠI
Được viết: 04-10-2018
QUAY LẠI
Được viết: 04-10-2018
Theo truyền thống Kim cương thừa, các ngày trong tuần được xem là ngày hài hòa hoặc không hài hòa tùy thuộc vào năm tuổi của mỗi người. Các ngày May mắn và ngày Sinh mệnh (xem bảng dưới) là những ngày hài hòa. Những ngày này thích hợp cho việc khởi sự hay thực hiện các việc cát tường. Còn những ngày Không thuận lợi được xem là không thích hợp cho...