Lịch Kim Cương Thừa | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Lịch Kim Cương Thừa

Được viết: 01-20-2020
1. Vũ trụ học Phật giáo   Vũ trụ học Phật giáo mô tả thế giới vĩ mô bên ngoài (vũ trụ vật chất), thế giới vi mô bên trong (“thân vi tế” của con người), và mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa hai thế giới đó.   Mật điển Kim Cương Thời Luân (Kalachakra nghĩa là Bánh xe Thời gian) không chỉ bàn về chiêm tinh học, mà còn là một hệ thống hoàn chỉnh...
Được viết: 04-10-2018
QUAY LẠI
Được viết: 04-10-2018
QUAY LẠI
Được viết: 04-10-2018
Theo truyền thống Kim cương thừa, các ngày trong tuần được xem là ngày hài hòa hoặc không hài hòa tùy thuộc vào năm tuổi của mỗi người. Các ngày May mắn và ngày Sinh mệnh (xem bảng dưới) là những ngày hài hòa. Những ngày này thích hợp cho việc khởi sự hay thực hiện các việc cát tường. Còn những ngày Không thuận lợi được xem là không thích hợp cho...