| Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên
Thứ Tư - 5/6/2019

Âm Lịch

3/5 Quý Dậu
Ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Tháng: Canh Ngọ
Trực: Định
Tiết khí: Tiểu mãn
(*) Ngày Thiên cương

Lịch Kim Cương Thừa

 2
Thủy - Không
Kết hợp xấu
Việc nên / không nên làm
Giờ tốt / giờ xấu
Hạnh phúc thay những ai đã phá bỏ được xiềng xích trói buộc tâm và mãi mãi xa lìa âu lo phiền não
~ Ovid ~
Thủy - Không: Kết hợp xấu
- Ngày tốt có những tính chất và cho những hoạt động giống như ngày mùng 1, nhưng không nhiều. Tránh không làm việc gì trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến 3:00 sáng.
 
Việc nên làm:
- Lễ ban phước và thương mại, ký kết hợp đồng, đặt tên con, gia tăng thắng lợi
- Thuê người giúp việc, trồng trọt và làm thủy lợi, xây nhà, chùa hay bảo tháp, đào giếng, các môn nghệ thuật, đám tang và các nghi lễ đám tang, chuyển di tâm thức và chiêm tinh.
- Tốt cho phẫu thuật, hoàn thành các công việc thiện, và cử hành các nghi lễ tiêu trừ chướng ngại.
Việc không nên làm:
- Việc vứt bỏ những đồ quan trọng, cho quà tặng, làm thuốc, tranh đấu, hỏa tang, và di dời hài cốt của người chết.
 
Kết quả của việc cắt tóc, móng tay, cạo râu:
- Chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh
Giờ Tốt nhất
Từ 08:00 - trước 09:00
Từ 15:00 - trước 16:00
Từ 19:00 - trước 20:00
Từ 02:00 - trước 03:00
Giờ Tốt
Từ 05:00 - trước 06:00
Từ 06:00 - trước 07:00
Từ 11:00 - trước 12:00
Từ 12:00 - trước 13:00
Từ 13:00 - trước 14:00
Từ 17:00 - trước 18:00
Từ 20:00 - trước 21:00
Từ 21:00 - trước 22:00
Từ 00:00 - trước 01:00
Từ 03:00 - trước 04:00
Từ 04:00 - trước 05:00
Giờ Xấu
Từ 09:00 - trước 10:00
Từ 10:00 - trước 11:00
Từ 16:00 - trước 17:00
Từ 18:00 - trước 19:00
Từ 22:00 - trước 23:00
Từ 01:00 - trước 02:00
Giờ Xấu nhất
Từ 07:00 - trước 08:00
Từ 14:00 - trước 15:00
Từ 23:00 - trước 00:00