Lời nguyện hộ trì chúng sinh tịnh hóa chướng ngại của Đức Kim Cương Tát Đỏa trong tiền kiếp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Lời nguyện hộ trì chúng sinh tịnh hóa chướng ngại của Đức Kim Cương Tát Đỏa trong tiền kiếp

Trước khi thành  Phật, Đức Kim Cương Tát Đỏa là một chúng sinh như chúng ta, Ngài cũng gặp chướng ngại trên con đường giác ngộ. Khi còn là một vị Bồ Tát, Ngài phát đại nguyện sẽ đạt giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Không giống một số vị Bồ Tát khác, con đường tu tập của Ngài đầy rẫy những chướng ngại. Trong một câu chuyện từ cuốn sách “Tuyển tập hạnh nguyện của Hải hội chư Phật”, một lần Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa truyền giảng những giáo lý thâm sâu nhưng không phù hợp với căn cơ của hàng đệ tử khiến họ hiểu lầm. Một vị đệ tử của Ngài đã tạo ác nghiệp và đọa làm một con quỷ có uy lực mạnh nhất trong cõi giới này. May mắn thay, một trong những đệ tử khác của Ngài hiểu những lời dạy một cách đúng đắn đã trở thành một vị Phật và hàng phục được con quỷ này.

Do cố ý hoặc vô tình, Ngài đã mắc nhiều sai lầm, bể giới nguyện, lãng quên những lời hứa nguyện với bậc Thầy và hành trình giác ngộ của mình. Nhưng Ngài đã tinh tấn nỗ lực không mệt mỏi để dần dần chứng ngộ được tự tính chân thật của mình. Đồng thời với quá trình tu tập trưởng dưỡng bản thân, tình yêu thương và lòng bi mẫn hướng tới chúng sinh cũng được trưởng dưỡng hay chính là con đường Bồ tát đạo, Ngài quan sát thấy hầu hết chúng sinh, từng giống như Ngài, đều thiếu chính niệm, mắc sai lầm, bị trôi lăn theo những thói quen tập khí, và bể giới nguyện. Với tình yêu thương, sự cảm thông và trí tuệ hiểu biết sâu sắc này, Ngài nguyện hộ trì chúng sinh sám hối tịnh hóa sai lầm, bất thiện nghiệp cho đến khi thành tựu Phật quả.

Trước khi thành tựu giác ngộ, Ngài đã phát lời thệ nguyện chân thành nhất. Vì bản thân đã từng mắc nhiều sai lầm nên Ngài đã phát nguyện trở thành một vị Phật có thể tịnh hoá tất cả chúng sinh để họ có thể nhận ra tự tính chân thật của mình. Ngài nguyện rằng:

Trong tương lai, khi ta chứng đắc Phật quả toàn hảo, nguyện cho những ai phạm phải ngũ trọng tội với quả báo nhãn tiền, hoặc bất kỳ ai bị bể giới nguyện Tam muội da, đều được tịnh hóa hoàn toàn mọi hành động tổn hại và sự hủy phạm giới nguyện nếu nghe được tên ta, niệm tưởng đến ta hay nhất tâm trì tụng Chân ngôn Trăm âm, chân ngôn tối thắng uy lực trong hết thảy mật chú! Chừng nào chưa thành tựu như vậy, ta nguyện còn trong luân hồi sinh tử! Nguyện ta sẽ thị hiện trước tất cả những ai lỡ hủy phạm và bể giới để tịnh hóa cho họ mọi bệnh tật, phiền não, chướng ngại!. Nếu bể giới nguyện này, ta quyết sẽ không thành Phật”.

Đức Kim Cương Tát Đỏa phát nguyện sẽ hộ trì tất cả chúng sinh cho dù họ phạm phải bao nhiêu nghiệp bất thiện đi nữa hay ác nghiệp mà họ tạo tác có nặng đến đâu đi nữa. Giờ Đức Kim Cương Tát Đỏa đã thành Phật, lời nguyện của Ngài đã trở thành sự thật, bởi vậy Ngài có năng lực gia trì mạnh mẽ không thể nghĩ bàn để tiêu trừ tất cả ác nghiệp của chúng sinh. Khi thực hành pháp tu Kim Cương Tát Đỏa, chúng ta cần trưởng dưỡng phẩm chất giác ngộ của Ngài, đây là phương pháp đối trị giống như một liều thuốc giải độc. Khi chúng ta quán tưởng Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa và trì chân ngôn của Ngài đúng pháp, nghiệp chướng từ vô thuỷ kiếp chắc chắn sẽ được tịnh hóa.

(Quý vị tải Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Kim Cương Tát Đỏa tại đây).

(Nhóm ĐBT biên soạn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 2326228
Số người trực tuyến: