Quán tưởng tịnh hóa Thân khẩu ý khi đón nhận quán đỉnh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Quán tưởng tịnh hóa Thân khẩu ý khi đón nhận quán đỉnh

Thông thường, trong một Đại lễ quán đỉnh, nhiều phần quán tưởng và nghi lễ khác nhau như Quy y, phát nguyện Trì giữ Tam muội da và tịnh hóa thân, khẩu, ý được thực hiện. Có thể bậc Kim cương Thượng sư sẽ giới thiệu về các đề mục này ngay từ đầu, hoặc giải thích vào thời điểm thích hợp sau đó. Quán tưởng trong phần chính của nghi lễ quán đỉnh wang phức tạp hơn quán tưởng trong nghi lễ chuẩn bị.

Nghi thức truyền Quán đỉnh có thể ngắn hoặc dài, đơn giản hay phức tạp. Nó thường bao gồm (1) wang tức là phần quán đỉnh thánh hóa người đệ tử thành vị Bản tôn thiền định, (2) lung tức là phần khẩu truyền tụng đọc một bài kinh văn (đôi khi có thể là tụng bản cô đọng hoặc tụng nhanh đầy đủ cả bài kinh), và (3) tri là những phần giảng dạy hướng dẫn cách tu tập thực hành. Trong những trường hợp đặc biệt, chỉ cần một nghi lễ rút gọn kết nối người đệ tử với nghi quỹ thực hành đi kèm cùng việc trì tụng chân ngôn liên quan là đủ.

Quán tưởng tịnh hóa Thân

Trong phần chính bạn có thể phải quán tưởng về các vị Bản tôn xuất hiện trên không trung, hay từ tim của Kim cương Thượng sư, và những chủng tử tự bằng tiếng Tạng hiện ra ở những vị trí nhất định trên thân Ngài hay ngay trên thân bạn. Bạn có thể được yêu cầu quán tưởng những luồng ánh sáng với màu sắc khác nhau từ tim Ngài phóng ra tỏa chiếu lên bạn cùng vô số chúng hữu tình, thanh lọc mọi phiền trược nhiễm ô.

Theo yêu cầu của Kim cương Thượng sư, bạn có thể phải quán tưởng về chính tự thân mình trong Pháp tướng của Bản tôn quán đỉnh. Lễ Tịnh hóa Thân, được thực hiện khi vị thị giả dâng hương, giúp thanh lọc những uế trược về thân để chúng ta có thể quán tưởng bản thân mình thành vị Bản tôn thiền định. Bất luận già hay trẻ, nam hay nữ, chúng ta lúc này đều quán tưởng mình là Phật Bản tôn, ví dụ như Bản tôn Quán Âm - vị Phật của lòng bi mẫn với một mặt, bốn tay, cầm tràng hạt và ngọc như ý…

Quán tưởng tịnh hóa Khẩu


Chân ngôn Đức Bản tôn Lục Độ Phật Mẫu

Tiếp đến, trong phần Tịnh hóa Khẩu, thông thường bạn sẽ phải quán tưởng chân ngôn viết bằng tiếng Tạng của vị Bản tôn đi từ tim của bậc Kim cương Thượng sư thể nhập vào tim bạn. Lúc này, Ngài sẽ trì chân ngôn và bạn nhắc theo ba lần. Lễ Tịnh hóa Khẩu giúp thanh lọc Khẩu nghiệp và cho phép chúng ta trì tụng câu chân ngôn tương ứng của Bản tôn.

Quán tưởng tịnh hóa Ý

Nghi thức Tịnh hóa Ý giúp ta thực chứng sự bất nhị của tâm mình và tâm của Bản tôn, từ đó siêu việt được năng - sở đối đãi nhị nguyên thường ngày. Trong nghi lễ Tịnh hóa Ý, bạn quán tưởng trong tâm chủng tử tự của vị Bản tôn và bằng cách chú tâm vào chủng tử tự hay tinh yếu của Đức Bản tôn, bạn cố gắng liễu ngộ tâm mình và tâm của Thượng sư hay Đức Bản tôn là bất khả phân.

Cả ba nghi lễ trên đây ban năng lực cho phép bạn hành trì một pháp tu thiền định nào đó mà theo đấy bạn được phép quán tưởng tự thân là Bản tôn, trì tụng chân ngôn, xua tan những vọng tưởng phân biệt giữa bản thân mình và bậc Bản tôn thiền định. Hình thức tu tập này giúp chúng ta liễu ngộ bản tâm mình với tâm của chư Phật không khác.

Nghi thức kết thúc Quán đỉnh

Đại lễ Quán đỉnh kết thúc với nhiều bài tán tụng cầu nguyện và lễ cúng dàng Mandala cuối cùng để bày tỏ lòng tri ân tới bậc Kim cương Thượng sư vì đã trao truyền quán đỉnh. Trong phần kết thúc quán đỉnh, các đệ tử xếp thành hàng một đi nhiễu qua nơi tòa của Kim cương Thượng sư để thụ nhận gia trì, chẳng hạn Ngài sẽ đặt chày kim cương hay bình quán đỉnh lên đỉnh đầu đệ tử, hoặc đôi khi để chiêm bái một hình ảnh giác ngộ nào đó.

Nếu Mandala của vị Bản tôn đã được kiến lập dành cho những Đại lễ quán đỉnh, bạn nên chiêm bái và đỉnh lễ Đức Bản tôn ở trung tâm của Mandala để đón nhận gia trì và thành tựu pháp.

Bởi quán đỉnh phù hợp với căn cơ kẻ thụ nhận cũng như mối liên hệ linh thiêng Thượng sư - đệ tử nên bạn phải tránh chạy theo các Bậc Thầy và thụ nhận quán đỉnh mà không kiểm tra trước với Bậc Thầy Căn bản Thượng sư xem bạn đã sẵn sàng phù hợp với pháp thực hành này chưa. Hãy thận trọng khi nghe thấy một vài quán đỉnh rất bí mật sẽ được cử hành ở đâu đó vì nếu bạn tham gia các quán đỉnh này mà chưa được chuẩn bị hoặc có một nền tảng tu tập vững chắc thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sự vội vã thậm chí có thể hủy hoại đường đạo của bạn.

Như vậy, chúng ta có thể nói việc thụ nhận quán đỉnh cũng giống như việc gieo một hạt giống trong tâm thức để trong quá trình sau này, khi hội đủ nhân duyên, hạt giống đó sẽ nảy mầm thành quả Giác ngộ. Các nhân duyên được trưởng dưỡng qua quá trình tham học kinh luận, miên mật thực hành giáo pháp được trao truyền và đặc biệt là việc trì giữ trọn vẹn Tam muội da giới một cách thanh tịnh giữa hành giả với pháp tu, với bậc Thượng sư và chân lý vũ trụ.

(Trích ấn phẩm “Bản tôn – Chân ngôn – Trí tuệ”

Nhà xuất bản Tôn giáo, 2011)


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4898154
Số người trực tuyến: