Hãy đánh thức Năng lượng giác ngộ Mẫu tính bên trong bạn! | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hãy đánh thức Năng lượng giác ngộ Mẫu tính bên trong bạn!

Trong Kim Cương Thừa, phụ nữ chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, không thể thiếu và bằng nhiều cách khác nhau nêu biểu cho nguyên lý mẫu tính giác ngộ. Người nữ được liên hệ với Đất mẹ, với vai trò nền tảng và kho tàng, suối nguồn của cuộc sống, năng lượng, về thể chất và tâm linh của tất cả chúng sinh. Kim cương thừa nhấn mạnh tới nguyên lý Mẫu tính giác ngộ thông qua những hình ảnh Phật mẫu Bát nhã, Tôn Thắng Phật mẫu, Phật mẫu Tara,… biểu trưng cho cội nguồn của vạn pháp. Cho nên các Ngài được gọi là mẹ của hết thảy chư Phật. Đặc trưng của nguyên lý Mẫu tính là năng lực hàm chứa, sản sinh và sáng tạo. Phật mẫu không phải là một ý chí sáng tạo ra quy luật và thế giới mà chính là bản thể của thế giới.


Phật Mẫu Bát nhã

Nền tảng của vạn pháp là nguyên lý Mẫu tính. Phật Mẫu Bát nhã (Trí tuệ Bát nhã) là mẹ của hết thảy chư Phật. Nguyên lý kết cấu của vũ trụ,  nền tảng căn bản của vạn pháp không phải là mẫu tính hay phụ tính. Chúng ta có thể gọi đó là trung tính, mà do tính chất về sự sản sinh hay tiềm năng nên được gọi là mẫu tính. Phật mẫu không tạo ra quy luật và thế giới mà Ngài chính là quy luật tự nhiên của thế giới chứ không phải sự sáng tạo theo một chủ ý nào đó. 

Suối nguồn vạn pháp khởi nguồn từ tính không và có ba đặc điểm: bất sinh, bất trụ và bất diệt. Phật Mẫu được miêu tả như “cảnh giới vắng bóng của vạn pháp mà chúng ta coi là mẹ của vạn pháp”. Trong triết học Phật giáo, vạn pháp (nhân tố nền tảng khởi nguồn mọi sự vật, hiện tượng) không có tinh túy tồn tại. Một người hay một sự vật là tổng hợp của các uẩn và không có tinh túy tự tại hay linh hồn, và bởi vậy vắng bóng bản ngã. Nguyên lý Mẫu tính là pháp giới sinh ra thế giới hiện tượng.

Bát Nhã Ba la mật, sự viên mãn trí tuệ sâu xa, cũng là một phần của nguyên lý mẫu tính. Đó là “mẹ của chư Phật”. Phật mẫu Ba la mật là phẩm tính của tuệ giác với sự xả bỏ bản ngã.Chư ni và thiện hạnh bảo vệ môi trường

Ngày nay phong trào nam nữ bình quyền đang được đẩy mạnh trên khắp trên thế giới. Mặc dù vậy nếu không nhìn nhận đúng bản chất của sự hợp nhất, sự cân bằng hoàn hảo bản lai của năng lượng mẫu tính và năng lượng phụ tính thì có thể rất dễ dẫn đến sự nhấn mạnh về mặt hình thức.

Trong truyền thống Kim Cương thừa, rất nhiều phụ nữ đạt chứng đạt được thân ánh sáng hay thân cầu vồng. Công hạnh và tiểu sử của các nữ hành giả Kim cương thừa khơi dậy niềm cảm hứng, sự tôn kính, hy vọng và tín tâm bất thoái chuyển đối với người nữ rằng họ có thể tu tập giáo pháp giải thoát và thành tựu giác ngộ ngay trong một đời. Nữ hành giả Yogini vĩ đại trong lịch sử Kim cương thừa như Đức Yeshe Tsogyal, bậc trí tuệ đa văn đệ nhất giống như ngài Ananda, Yogini Niguma nữ đại thành tựu giả đã sáng lập sáu pháp Yoga của Niguma, Gelongma Palmo ngưới sáng lập pháp thực hành Nyungney- pháp đại thành tựu Avalokiteshvhara, Machig Labdron (1055-1152) bậc thượng thủ Truyền thừa Chod,... được ghi lai một cách minh xác trong lịch sử là những minh chứng cho chân lý rằng: sự thành tựu giác  ngộ nơi người nữ ngay trong một đời là một thực tế.

Tiền thân của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, công chúa Yeshe Dawa, đã phát nguyện thành tựu giác ngộ trong thân người nữ và còn liên tục hóa thân trở lại trong hình tướng nữ nhân để cứu độ hữu tình. Tiềm năng giác ngộ, nguồn năng lượng Phật mẫu tính và Phật phụ tính đều sẵn có nơi mỗi người nam và cả người nữ. Bởi vậy cho dù là nam hay nữ, dù ở địa vị xã hội nào, nếu có tín tâm dâng hiến, sự tự tin tu trì thì đều có thể chứng đạt hợp nhất bi – trí - dũng, để đem suối nguồn giác ngộ lợi ích cho muôn loài chúng sinh.

Hãy cùng chúng tôi tham dự khóa chuyên tu Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara để tích luỹ vô lượng công đức, tiêu trừ chướng ngại, vô minh, khơi dậy tình yêu thương vô bờ trong bạn hướng đến hết thảy chúng hữu tình.

Quý vị tải tài liệu và hướng dẫn tu tập tại đây:

http://daibaothapmandalataythien.org/quanam

(Nhóm ĐBT biên soạn)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5054261
Số người trực tuyến: