Guru Yoga - Thượng sư Tương ưng Pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Guru Yoga - Thượng sư Tương ưng Pháp

Trong các phần trên chúng ta đã nói về Thượng sư bên ngoài, gắn liền với một bậc Thầy trong hình tướng loài người. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới sự thực hành bên trong qua pháp tu Guru Yoga hay Thượng sư Tương ưng pháp. Đây không đơn giản chỉ là phương pháp giúp xây dựng sự kết nối giữa Thượng sư với đệ tử. Nhiều người còn thậm chí lầm tưởng Guru Yoga là phương pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân cận với bậc Thượng sư để đón nhận sự hỗ trợ từ Ngài giúp họ thoát khỏi các bế tắc tuyệt vọng và cảm giác cô đơn trong cuộc sống. Điều này hoàn toàn vô nghĩa. Pháp tu Guru Yoga thâm diệu và uyên áo hơn rất nhiều. Đây là pháp tu siêu việt chứa đựng tinh túy giáo pháp Kim Cương thừa, giúp viên mãn các Ba la mật, thành tựu công đức, từ bi và trí tuệ.

Pháp thực hành Guru Yoga chỉ được đề cập trong Kim Cương thừa, không được đề cập tới trong các thừa khác. Lý do là vì các thừa khác là những thừa phổ dụng với chúng sinh phàm tình còn đầy ô nhiễm, vô minh. Thông thường, những con người bình thường này phải trải qua vô vàn chướng ngại mới hiểu được rằng Thượng sư có thể là hiện thân của chân lý vũ trụ. Chân lý này thật là điều khó trải nghiệm với chúng ta. Để phù hợp với những gì chúng sinh phàm tình hằng tin và cảm nhận, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết giảng những giáo lý phù hợp, dễ tin và dễ thực hành. Đối với những hành giả tinh tấn hoặc có căn cơ cao hơn, Đức Phật khai thị những chân lý khó tin, khó diễn đạt qua các phương pháp thực hành Kim Cương thừa. Điều này giải thích vì sao Guru Yoga không mang nghĩa “phổ dụng”, mà chỉ được thực hành trong Kim Cương thừa, vốn là con đường hay “cỗ xe” dành cho hàng đệ tử có căn cơ nhất định. Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh việc không bao giờ được coi Guru Yoga như một phần trong số các thực hành, không được nghĩ rằng tóm lại đó chỉ là một mặt mà không phải là tất cả giáo lý bởi đấy sẽ là một khiếm khuyết rất lớn về tri thức. Guru Yoga thực tế hoàn toàn là thực hành, sự thực hành này giống như chiếc lọng bằng vải có nhiều mặt. Với tư cách là hành giả Kim Cương thừa, mọi việc chúng ta làm đều cần có nền tảng Phật pháp của Tiểu thừa, phát triển Bồ đề tâm của Đại thừa, thực hành các thứ lớp Mật thừa, cần nhất là tất cả những yếu tố này phải hoà nhập cùng nhau trong Guru Yoga.


Đức Phật Kim Cương Tổng Trì Vajradhara

Guru Yoga theo thứ lớp thực hành Bản tôn gồm giai đoạn Phát triển và Thành tựu trong đó mọi đối tượng năng sở đều được hòa tan. Trong giai đoạn Phát triển, chúng ta phải quán tưởng thân tâm mình trong sắc tướng của Bản tôn Kim Cương Hợi Mẫu, đối tượng thiền định trước mặt là bậc Thượng sư trong sắc tướng Đức Kim Cương Trì hoặc Đức Liên Hoa Sinh và chúng ta tìm cách thiết lập cầu nối với bậc Thượng sư, cây cầu làm bằng tâm chí thành mà chúng ta trưởng dưỡng qua chính sự thực hành và được trì giữ trên nền tảng giới nguyện Samaya thanh tịnh với bậc Thầy. Sau đó chúng ta đón nhận sự gia trì và thực hành quán hòa tan Thượng sư bên ngoài hợp nhất vào chính mình để nhận ra bản chất tâm bất nhị giữa bản thân và Căn bản Thượng sư, đồng thời liễu ngộ tự tính Thượng sư vốn ẩn tàng bên trong mình. Tinh túy của Guru Yoga là sự thực hành chân lý vũ trụ, thành tựu của Guru Yoga là thành tựu Báo thân Phật.

Guru Yoga là sự thực hành chân lý vũ trụ

Guru Yoga không đơn thuần là kết nối hành giả với bậc Thượng sư. Theo quan kiến thông thường, bậc Thượng sư được coi như một vị xuất gia có học thức, thông tuệ, có lòng từ bi, một bậc Thầy cao quý hay thành tựu. Chẳng hạn ở Việt Nam, các bạn thường có những danh xưng như “Sư ông”, “Thượng tọa”, “Hòa thượng”… và nhiều giới phẩm khác. Kim Cương thừa không quan niệm về “Guru” như vậy. Chữ “Guru” trong Phạn ngữ gồm hai yếu tố : “Guna” có nghĩa “phẩm chất” và “Rupa” có nghĩa “vũ trụ”. Như vậy “Guru” hay Thượng sư mang ý nghĩa “phẩm chất toàn bộ vũ trụ” và biểu đạt chân lý vũ trụ. Dù thấy Thượng sư trong hình tướng loài người nhưng bạn cần hiểu rằng Ngài là hiện thân của toàn bộ Vũ trụ. Với quan kiến đó, Ngài không phải là một Sư Ông, một Thượng tọa, hay một Hòa thượng nào đó cụ thể. Sai lầm của chúng ta nằm ở chỗ chúng ta dán nhãn “Guru” vào hình ảnh một người, một đối tượng nhất định rồi chấp vào sự tướng đó. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng khai thị: “Nếu coi ta là Phật thì các con sẽ không bao giờ được nhìn thấy Phật”. Đây là giáo lý vô cùng thâm sâu mà Đức Phật đã tuyên thuyết.

Tương tự như việc tất cả chúng ta đều bám chấp vào ý niệm cho rằng Đức Phật chính là Phật, chúng ta coi Ngài A, Ngài B chính là bậc Căn bản Thượng sư của mình. Những danh xưng, nhãn mác này vô cùng quan trọng và thật khó khăn để chúng ta có thể lột bỏ phá dỡ những định kiến kiên cố. Đây là chướng ngại và sự ngộ nhận lớn nhất mà chúng ta thường mắc phải. Do mắt kẹt trong quan kiến thiển cận như vậy, chúng ta không thể tiến tu và thành tựu trong tu tập. Tâm từ bi của bạn không tăng trưởng, tâm chí thành cũng vậy bởi vì bạn không thể bóc bỏ danh hiệu mình đã gán cho bậc Thượng sư, bạn vẫn thấy Ngài chỉ là bậc Thượng sư chứ không phải chân lý của toàn bộ Vũ trụ.

Nói cách khác, pháp thực hành Guru Yoga giúp hành giả trưởng dưỡng những phẩm tính giác ngộ về toàn thể vũ trụ, về chân lý và bản thể vũ trụ. Dù là thực hành hay công hạnh, nếu được gắn liền với chân lý vũ trụ, nếu được rèn luyện vì mục đích thực hành chân lý vũ trụ hay với chủ ý lĩnh hội tự tính, thì đó là Guru Yoga.

Guru Yoga là sự thực hành Báo thân Phật

Mặc dù sự thực hành Guru Yoga chính là thực hành Đại Thủ Ấn hay Chân lý vũ trụ nhưng xét dưới góc độ phương pháp, Guru Yoga trước hết là sự tịnh hóa quan kiến về bậc Thầy từ sắc thân loài người sang Báo thân Phật trước khi tịnh hóa hoàn toàn vạn pháp trong quan kiến về Đại Thủ Ấn, Pháp thân hay Chân lý vũ trụ. Trong Guru Yoga chúng ta coi Thượng sư của mình như một vị Phật. Tất nhiên, thời gian đầu, ta có thể tiếp cận Thượng sư trong hình tướng loài người và nhận thức bậc Thầy như một người có học vấn, mực thước, đạo hạnh, từ bi... một con người toàn mỹ, một bậc Thầy toàn hảo. Thậm chí nếu không yếu tố nào trên đây có thể được coi là lý do chân xác thì cách nhìn nhận này có thể tỏ ra hữu ích khi mới tu tập. Tiếp theo, nhãn quan hay trải nghiệm của chúng ta cần tiến xa hơn, nghĩa là trải nghiệm được hình tướng Báo thân, trong đó chúng ta không còn coi Thượng sư như người nào đó, không còn quan tâm những phẩm hạnh ở góc độ tương đối của Thượng sư như học vấn, mực thước, đạo hạnh, từ bi… Tôi nhắc lại điều này vì mong rằng như vậy đã rõ ràng và các bạn đã có một sự hiểu biết cơ bản đúng đắn, để có ý tưởng thực chân xác về Guru Yoga. Mục tiêu của nấc thứ hai là nhìn nhận về Thượng sư như một Đức Phật. Thượng sư cần được coi là Đức Phật.


 Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Theo cách này, bạn sẽ dần dần tự dẫn dắt mình loại bỏ được nhãn quan về Thượng sư trong hình tướng loài người để có thể coi Ngài như Đức Phật Kim Cương Trì, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay bất kỳ vị Phật nào mà bạn cảm thấy gần gũi quen thuộc. Chúng ta cần làm quen với sự thực hành quán tưởng bậc Thượng sư trong sắc tướng của vị Phật cho đến khi đã chuyển hóa nhận thức của mình về Thượng sư, qua đó, bạn sẽ tiến xa để đạt tới cấp độ hiểu biết cao hơn về Báo thân. Qua việc tịnh hóa nhãn quan bất tịnh hay phàm tình của mình về Thượng sư thành trí tuệ nhận ra Ngài trong sắc tướng Báo thân, cuối cùng chúng ta sẽ có thể nhận ra Thượng sư như chân lý Vũ trụ hay Đại Thủ Ấn.

Nếu không áp dụng phương pháp này, bạn sẽ khó có thể tiếp cận được tính hợp nhất, tính không hay Đại Thủ Ấn. Bạn đã được giới thiệu về Tam Thân bao gồm: Hóa thân, Báo thân và Pháp thân. Chức năng chính của Guru Yoga hay sự thực hành Báo thân chính là cầu nối để từ Hóa thân chúng ta có thể trải nghiệm Pháp thân. Báo thân là điểm tựa bạn cần, phù hợp với các quan niệm thông thường, mà không cần biết đó là Pháp thân hay Đại Thủ Ấn. Như vậy, trên hành trình giác ngộ của mình, bạn đã có điểm nào đó để neo đậu và cho phép tiến về phía trước. Tương tự như vậy đối với pháp Báo thân: nếu đó chưa phải là đích cuối thì cũng thật yên tâm khi có chỗ dựa để vững bước đi tiếp. Tướng phàm của bậc Thượng sư trong trong hình tướng loài người đơn thuần được xác định bằng một tấm căn cước: tên, giới tính, màu da, chiều cao, cân nặng và đặc điểm nhận dạng. Trên quan điểm về hiện thân thì đúng là như vậy nhưng dưới góc độ tu tập thực hành, những điều này lại không có nhiều ý nghĩa. Chính nhờ tâm chí thành của hành giả, sự gia trì của bậc Thượng sư và pháp thực hành Báo thân Guru Yoga mà chúng ta có thể dần dần giác ngộ Tam Thân.

Như vậy, nhận thức của chúng ta thay đổi tuỳ theo mức độ trưởng dưỡng tâm chí thành, tuỳ theo đó là cấp độ bề mặt, tâm chí thành cảm hứng, hay tâm chí thành sâu sắc. Việc một người coi Guru của mình như Đức Quan Âm đối với chúng ta có vẻ khá kỳ lạ, nhưng thực tế, điều đó không có gì là siêu nhiên cũng không nhiệm màu mà đơn thuần là Chân lý. Khi đã tinh tiến đúng mức, bạn sẽ thấy bậc Thầy trong hình tướng Báo thân. Hiện tại bạn đang nhìn thấy Thầy trong hình tướng loài người, tại sao lại không thể là trong hình tướng của Đức Phật Kim Cương Tát Đoả, Đức Thắng Lạc Kim Cương hay Đức Quan Âm? Tuyệt đối không có lý do nào để nói điều đó là không thể.

Việc chúng ta hợp nhất Thượng sư trong hình tướng Báo thân với chính bản thân mình sẽ giúp chúng ta chứng ngộ Báo thân. Đây sẽ là một trải nghiệm lớn lao giúp chúng ta siêu việt Bardo, bởi nếu không tin Thượng sư là Báo thân Phật, Bồ tát, Bản tôn thì chúng ta không thể giải thoát. Nếu không có niềm tin tuyệt đối vào Báo thân Thượng sư thì chúng ta càng không thể thành công trong giai đoạn Thành tựu. Sự thành tựu chứng ngộ, kể cả Đại Thủ Ấn, phụ thuộc hoàn toàn vào sự gia trì của Thượng sư và nhãn quan thanh tịnh của chúng ta đối với Ngài. Đó là lý do tại sao chúng ta nói về mối quan hệ Thượng sư và Đệ tử, tại sao chúng ta phải học cách đi theo và phụng sự Bậc Thầy.

Thực hành Guru Yoga là con đường thực hành sự gia trì tối thượng của Kim Cương thừa và được chia ra làm ba khía cạnh: (i) thực hành bên ngoài triệu thỉnh Thượng sư ban gia trì, (ii) thực hành bên trong qua phương pháp trì tụng và đón nhận quán đỉnh, và (iii) thực hành bí mật là thực hành Guru Yoga đích thực, hòa nhập Guru Yoga vào mọi hoạt động của đời sống. Qua quá trình thực hành đó, bạn sẽ thành tựu Tam thân, giác ngộ về chân lý của vạn pháp cũng như siêu việt mọi Bardo trong luân hồi sinh tử.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 1413655
Số người trực tuyến: