Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên
Công đức và đạo hạnh của Hòa thượng Thích Viên Thành mãi tỏa sáng trong...
Với những công lao đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng Thích Viên Thành đã được...
Cảm niệm ân sư
CẢM NIỆM ÂN SƯ Mưa chiều khói nước đượm Hương Sơn Văng vẳng di ngôn dạ chạnh buồn Cảnh...
Đức Je Khenpo thứ 68 thị hiện viên tịch
Đức Giáo chủ tiền nhiệm của Bhutan, Je Khenpo thứ 68, Tenzin Doendup Rinpoche đã an nhiên...
Cách trì giữ giới nguyện Kim Cương thừa đối với người mới thực hành
Giới nguyện Samaya (Tam Muội Da) trong Kim Cương thừa có thể hiểu là tất cả mọi thứ bạn...
Tôn giả Tu Bồ Đề đón Phật từ xa ngàn dặm khi an trụ trong Tính không
Qua 49 năm thuyết pháp, tùy theo căn cơ trình độ của chúng sinh Đức Phật đã nói rất nhiều...
Trong 49 năm Đức Phật có thuyết pháp hay không?
Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: “Trong 49 năm ta chưa hề nói một lời nào”, trong Kinh...
Ngược đãi, sát sinh đều tạo nhân đoạ địa ngục
Đời người chỉ có mấy mươi năm, trong một đời nếu không biết tu học thiện nghiệp mà chỉ...
Nguyên tắc chọn nghề để tránh tạo ác nghiệp
Trong xã hội, mỗi người đều có ít nhất một nghề, và dĩ nhiên nghề nào cũng có tạo nghiệp...
Những "nghiệp bệnh" theo nhân quả báo ứng
Ăn chay là một thói quen ăn uống phổ biến gần gũi với tinh thần từ bi của Phật giáo. Các...
Chúng ta thực hành pháp tu Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara như thế nào?
Tình yêu thương và trí tuệ của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara mang cho chúng sinh là tình...
Gieo trồng ruộng phúc mùa an cư kiết hạ
Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời...
Trì giữ giới nguyện ở cấp độ đơn giản trong Kim Cương thừa
Giới nguyện Samaya (Tam Muội Da) trong Kim Cương thừa có thể hiểu là tất cả mọi thứ bạn...
Tập san
Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 3057883
Số người trực tuyến: