Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên
Thiền định Đức Quan Âm Phật Mẫu Tara như thế nào để nhanh chóng viên mãn...
Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara là một đức Phật thành tựu tất cả các công hạnh thiện xảo của...
Công đức và đạo hạnh của Hòa thượng Thích Viên Thành mãi tỏa sáng trong...
Với những công lao đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng Thích Viên Thành đã được...
Cảm niệm ân sư
CẢM NIỆM ÂN SƯ Mưa chiều khói nước đượm Hương Sơn Văng vẳng di ngôn dạ chạnh buồn Cảnh...
Phải dứt trừ phiền não vọng niệm mới trở về được chân tâm
Người tu tịnh nghiệp ngoài phương diện niệm Phật, trì chú, tụng kinh, sám hối, còn phải...
Phật ở đâu? Thân khẩu ý của Phật là gì?
Kinh Hoa Nghiêm mở đầu: “Khi ấy đức Thế Tôn ở xứ Ma Kiệt Đà, dưới gốc cây Bồ-đề, nơi hết...
Cảm niệm công đức của Phổ Hiền Bồ Tát
Bồ tát Phổ Hiền là vị Bồ tát được nói đến trong phẩm Nhập Bất Tư Nghì giải thoát cảnh...
Nghiệp không phải là sự trừng phạt
Đôi khi gặp điều không may, người ta thấy cần đổ lỗi lên một thế lực siêu nhiên hoặc cho...
“Cộng nghiệp” có thể tịnh hoá nương sức cầu nguyện của cả cộng đồng
Theo triết lý đạo Phật, “cộng nghiệp” được tích lũy từ nhiều thế hệ vì tất cả chúng ta đã...
Ngược đãi, sát sinh đều tạo nhân đoạ địa ngục
Đời người chỉ có mấy mươi năm, trong một đời nếu không biết tu học thiện nghiệp mà chỉ...
Ý nghĩa thâm sâu về 4 thứ lớp thực hành trong Kim Cương thừa
Giáo pháp Mật thừa được chia ra làm bốn thứ lớp là Tantra hành động (Kriyatantra), Tantra...
Cách đối trị sự tham đắm ngũ dục mà người Phật tử cần biết
Các phiền não về tham không ngoài sự đắm nhiễm ngũ dục lục trần. Từ cội gốc tham, sinh ra...
Thiền định Đức Quan Âm Phật Mẫu Tara như thế nào để nhanh chóng viên mãn...
Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara là một đức Phật thành tựu tất cả các công hạnh thiện xảo của...
Tập san
Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 3231328
Số người trực tuyến: