Phần 1: Cuộc Đời Đức Phật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phần 1: Cuộc Đời Đức Phật

Phần 1: Cuộc Đời Đức Phật

Chương 1: Từ Đản Sinh Đến Xuất Gia

Chương 2: Chiến Đấu Để Thành Đạt Đạo Quả

Chương 3: Đạo Quả Phật

Chương 4: Sau Khi Thành Đạo

Chương 5: Cung Thỉnh Đức Phật Truyền Giảng Giáo Pháp

Chương 6: Kinh Chuyển Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên

Chương 7: Truyền Bá Giáo Pháp

Chương 8: Đức Phật và Thân Quyến (I)

Chương 9: Đức Phật và Thân Quyến (II)

Chương 10: Những Người Chống Đối và Những Đại Thí Chủ

Chương 11: Những Đại Thí Chủ Trong Hàng Vua Chúa

Chương 12: Con Đường Hoằng Pháp

Chương 13: Đời Sống Hàng Ngày của Đức Phật

Chương 14: Đức Phật Nhập Đại Niết Bàn

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4418707
Số người trực tuyến: