Pháp âm | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp âm

Được viết: 04-28-2016
Thầy Tỳ Kheo Ni Thích Thanh Tịnh giảng về phương pháp đúng đắn để cầu an
Được viết: 04-28-2016
Thầy Tỳ Kheo Ni Thích Thanh Tịnh giảng về Pháp tu đầu năm mới
Được viết: 04-19-2016
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Dịch giảng: ĐĐ Thích Trí Huệ Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu do Luật sư Độc Thể (1601-1679) hiệu là Luật sư Kiến Nguyệt, chuyên hoằng truyền giới luật ở núi Bảo Hoa, tuyển soạn. Tác phẩm này là tuyển tập các bài thiền kệ về luật nghi hàng ngày cho người xuất gia. Các bài thiền kệ trong Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu này được tuyển...
Được viết: 04-16-2016
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm lược giải Việt dịch: HT. Thích Trí Quảng(Nguồn: NXB Thành phố HCM)
Được viết: 04-16-2016
Phật nói Kinh Vu Lan Bồn Việt dịch: Thích Huệ Đăng Sư cô Viên Lạc (Chùa Dược Sư, tỉnh Lâm Đồng)
Được viết: 04-16-2016
Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện Việt nghĩa: HT. Thích Trí Tịnh HT. Thích Huệ Duyên tụng
Được viết: 04-16-2016
PHẬT NÓI KINH KIM-CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT Diêu-Tần, Ngài Tam-Tạng Pháp-Sư Hán dịch: Cưu-Ma-la-Thập Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh HT. Thích Nhật Quang tụng(Nguồn: http://www.thuvienhoasen.org)
Được viết: 04-16-2016
"Kinh Dược sư" Việt dịch: Thích Tuệ Nhuận ĐĐ. Thích Tâm Thuận tụng(Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)  
Được viết: 04-16-2016
Kinh Nhật tụng: Nghi thức công phu khuya ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

Trang

Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền NamXem chi tiết lịch trình