Pháp hội Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp hội Đại Bảo Tháp

Được viết: 09-21-2015
"Thế giới này như thể một ngôi nhà và tất cả chúng ta là thành viên gia đình cùng sống trong ngôi nhà này. Do đó chúng ta cần coi nhau như người thân, cần phải thật nỗ lực để chuyển hóa thái độ ích kỷ của mình thành lòng vị tha. Đây là điều tôi muốn nói về lòng yêu Hòa bình" - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa truyền thông điệp nhân ngày Hòa bình Thế...
Được viết: 09-20-2015
Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên có phần chóp dựng thẳng từ trung tâm mái Vòm, rất nổi bật với kiểu kiến trúc đặc trưng của Bảo tháp Kim Cương thừa. Trong ý nghĩa Mandala Vũ trụ bên trong, phần kiến trúc này tương ứng với Vô kiến đỉnh tướng, Hảo tướng trên đỉnh đầu hay còn gọi là Nhục kế của đức Phật mà chúng sinh thông thường không thể nhìn thấy...
Được viết: 09-18-2015
Chân thân Bảo Tháp Tây Thiên Trang nghiêm, thanh tịnh, mười phương rạng ngời Pháp âm chân lý muôn đời, Truyền thừa giác ngộ rạng ngời thế gian. Nhân thiên hoan hỷ cúng dàng Ngôi Đại Bảo Tháp huy hoàng kim cương An vị Xá Lợi Phật đường Chín điện Phật bảo muôn vàn uy linh. Tứ chúng tâm nguyện viên thành Truyền thừa Long hội hương lành bay...
Được viết: 09-17-2015
Tự Viện Núi Druk Amitabha - Nepal là một trong những tự viện dành cho Ni chúng thuộc Truyền thừa Drukpa
Được viết: 09-13-2015
ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA CỬ HÀNH PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM CẦU NGUYỆN QUỐC THÁI DÂN AN Từ ngày 25/9 đến 25/10, chư Ni Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) sẽ tổ chức khóa trì niệm Một tỷ biến Chân ngôn Lục Tự Đại Minh – “Om Ma Ni Pad Me Hung” (người Việt Nam vẫn thường trì tụng là Án Ma Ni Bát Minh Hồng) để cầu nguyện hòa...
Được viết: 09-11-2015
Lịch trình chi tiết pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa Từ Chủ nhật 11/10/2015 đến thứ Tư 04/11/2015   1. Pháp hội miền Nam Chủ nhật 11/10/2015 Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Liên Hoa Bộ Bản Tôn Phật Di Đà - Quan Âm Tự Tại - Liên Hoa Sinh, Pháp tu mở đầu Ngondro. Pháp hội cúng dàng Hỏa...
Được viết: 09-11-2015
  LỊCH TRÌNH CHI TIẾT ĐẠI PHÁP HỘI ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA     Pháp hội Miền Nam: Từ ngày 03/10/2015 đến ngày 11/10/2015   Thứ Bảy 03/10: Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an Mạn Đà La Bản tôn chư Phật Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ, Liên Hoa Đại Bi Quan Âm- Đại Viên Mãn Trí Tuệ Văn Thù - Bí...

Trang