Phật tử có được thờ ông Táo không? | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phật tử có được thờ ông Táo không?

Thờ ông Địa, thần Tài, ông Táo là tập tục, tín ngưỡng dân gian. Từ xa xưa, người ta tin rằng, mỗi lĩnh vực của đời sống con người đều có một vị thần cai quản nên thờ phụng, cúng bái các vị thần ấy thì sẽ được phù hộ.

Một số truyền thống tín ngưỡng có thể tin vào thần linh, chẳng hạn như tin vào việc mỗi cái cây có vị thần linh nhất định có khả năng bảo vệ bạn và gia đình bạn. Hay đôi khi người ta tin rằng thủy thần ở một con sông nào đó có thể giúp họ và vì thế họ xây dựng ở nơi con sông này một điện thờ và cầu khẩn với niềm tin rằng điều này có thể bảo vệ họ. Tất nhiên điều này vận hành thông qua lòng tin của họ và có thể có những linh hồn ở đó có quyền năng tạm thời giúp cho họ. Nhưng những điều này không được coi là tuyệt đối hay đối tượng quy y chân thực. Cho dù những bậc chư Thiên trong cõi luân hồi, cõi cao nhất trong ba cõi của Thiên giới, A tu la và cõi Người có vô số quyền năng và phương tiện để giúp chúng sinh và giúp chính bản thân họ, nhưng họ vẫn còn trong luân hồi và mặc dù họ có thể giúp bạn, họ cũng không thể giải thoát cho bạn.

Người Phật tử sau khi quy y Tam bảo đều biết rõ “quy y Phật không quy y trời thần quỷ vật”. Chúng ta cần quy y những bậc Giác ngộ đã giải thoát khỏi đau khổ. Nếu bạn quy y một đối tượng hay một người vẫn mắc kẹt trong vòng luân hồi đau khổ thì làm sao họ có thể cứu được bạn, làm sao họ có thể bảo vệ được bạn?

Trong đạo Phật, niềm tin chân chính phải được hình thành trên cơ sở chính pháp. Những gì đức Phật nói ra, giảng dạy trong kinh điển của Ngài được gọi chính pháp. Dựa trên kinh điển đó, chư vị Bồ tát Tổ sư diễn đạt bằng sự giác ngộ của mình, mà được nhiều thế hệ hiện tại và về sau chấp nhận, có thêm thắt các ý làm cho nội dung sáng tỏ hơn, nhằm đem lại phương pháp cho người sau tu tập, do đó “Luận” cũng được gọi là chính pháp.

Trái với chính tín là mê tín, là một kiểu tin tưởng vào đấng thần linh, có quyền năng ban thưởng, giáng họa.... một cách mù quáng, thiếu cơ sở, thiếu suy xét, điều mà Phật giáo không thể chấp nhận bởi đạo Phật là đạo trí tuệ, và đến bằng sự giác ngộ giải thoát.

Cúng chư vị thần linh như thế nào cho lợi ích?


Đức Liên Hoa Sinh

Trong Phật giáo Kim Cương thừa, khi Đức Liên Hoa Sinh truyền giáo pháp vào những nước trên đỉnh tuyết sơn Himalaya, Ngài gặp rất nhiều chướng ngại, sự ngăn trở của các quỷ thần tại các nước khiến cho Phật pháp không được phát triển. Ngài đã thiện xảo chế ra pháp cúng dàng Hỏa tịnh gồm các loại thuốc gia trì, các loại hương, gỗ thơm, ngũ cốc, ngũ dược, … Tất cả những thứ ấy được trộn lại, trì tụng chân ngôn gia trì sau đó đốt thành khói. Khói thơm ấy dâng lên cúng dường Phật, sau khi cúng dường Phật, khói thơm lan tỏa để cúng dường tất cả các quỷ thần, minh thần, thần núi, thần sông, thổ công, thổ địa, các loài quỷ đói.

Việc dâng cúng phẩm vật đã được chú nguyện giúp các vị viên mãn mọi sở cầu, mọi tâm nguyện, đồng thời chuyển hóa tâm các vị thành tâm giác ngộ.

Nên cúng ông Công ông Táo cỗ chay hay mặn?

Người dân Việt Nam theo tập tục văn hóa thờ cúng ông Táo để cầu phúc, cầu tài, gia đình hưng thịnh. Tuy nhiên, phúc hay họa cũng từ nơi tâm, người Phật tử cần phải có chính kiến, không nên theo những văn hóa mê tín dị đoan mà tổn hại sinh mạng chúng sinh, ắt dẫn đến tổn phúc, tổn lòng từ bi, tai họa ắt sẽ đến.

Truyện cổ Phật giáo kể lại câu chuyện rằng trong đời quá khứ, ở nước Ba La Nại có một vị giáo sư Bà-la-môn danh tiếng, tinh thông ba tạng Vệ Đà, muốn cúng tế người chết nên đi bắt một con dê và dặn dò mấy người học trò rằng:

- Đem con dê này ra bờ sông tắm rửa, đeo hoa lên cổ cho nó, mua 5 đồng tiền thức ăn cho nó ăn, sửa soạn cho nó xong rồi dẫn nó về.

Mấy người học trò tuân lệnh đem dê ra bờ sông tắm rửa, và sửa soạn cho nó ngay tại đấy. Con dê thấy được nghiệp kiếp trước của mình, biết rằng hôm nay đã đến ngày mình thoát khỏi mọi khổ đau, mừng vui cười lớn, phát ra những âm thanh như tiếng bình vỡ. Nhưng nghĩ tới ông Bà-la-môn kia sắp đem mình ra giết và sẽ phải chịu quả báo đau khổ, bất giác sinh tâm thương xót cho ông ta, bèn lớn tiếng òa lên khóc. Những học trò của ông Bà-la-môn liền hỏi:

- Dê này, khi thì mi cười lớn, khi thì mi lại khóc to, là tại sao vậy?

- Xin dắt tôi về gặp thầy của các người rồi hãy hỏi lại tôi câu ấy.

Đám học trò bèn dắt dê về, đem mọi sự kể lại cho thầy nghe. Thầy Bà-la-môn nghe kể xong hỏi dê:

- Tại sao mi cười rồi lại khóc?

Dê moi trong ký ức để hồi tưởng lại túc nghiệp của mình, đáp lời ông Bà-la-môn rằng:

- Bà-la-môn, ngày xưa tôi cũng là một vị Bà-la-môn, đọc tụng tinh thông quyển kinh “Ma Nô Pháp điển” như ông vậy. Vì muốn tế người chết nên tôi giết dê đem cúng, và trong 499 đời, tôi đã phải chịu quả khổ chết đứt đầu. Bây giờ là kiếp cuối cùng thứ 500, hôm nay tôi sẽ thoát hết mọi đau khổ, vì thế tôi mới vui mừng mà cười to. Tôi lại khóc ngay sau đó, là vì tôi giết một con dê mà 500 đời phải bị cái nạn đầu lìa khỏi cổ, tuy hôm nay tôi sẽ thoát tai ách đó rồi, nhưng nghĩ tới ông, Bà-la-môn, ông giết tôi rồi lại sẽ chịu cái khổ chết đứt đầu trong 500 đời như tôi, tôi xót thương ông mà khóc.

- Dê ơi đừng sợ, ta sẽ không giết mi đâu.

- Bà-la-môn, ông nói gì thế? Ông giết hay không giết tôi, hôm nay tôi cũng không thể thoát chết được.

- Dê đừng sợ, ta sẽ bảo vệ mi, sẽ đi cùng đường với mi.

- Bà-la-môn! Sức bảo vệ của ông rất yếu, mà tội ác của tôi đã tạo lại rất lớn!

Bà-la-môn đem dê đi thả, và ra lệnh không ai được giết nó, rồi sai bọn học trò cùng đi chung đường với dê. Dê được tự do, chạy vào khu rừng cây rậm ở dưới một mõm đá cao, vươn cổ lên gặm lá cây mà ăn. Đúng ngay sát na ấy, trên đỉnh mõm đá bỗng vang lên một tiếng sấm, một góc của tảng đá bị nẻ ra, rơi trúng ngay cổ con dê đang vươn lên lúc ấy, thế là dê bị đứt đầu mà chết. Có rất nhiều người bèn chạy đến tập trung xung quanh.

Lúc ấy, tiền thân của Đức Phật là thần cây ở đó, thấy mọi người như thế bèn dùng thần lực ngồi ngay ngắn giữa hư không. Để cho những chúng sinh ấy biết quả báo của ác nghiệp mà không sát sinh nữa, thần cây thuyết pháp để cảnh giác họ cái khổ ghê rợn dưới địa ngục. Mọi người nghe pháp ấy, quá kinh sợ việc bị đọa địa ngục, từ đó ngưng bặt việc sát sinh.

Như vậy, sát sinh để cúng tế không hề có phúc báo mà còn là một việc tội lỗi, những người thích sát sinh cúng tế hãy mau hồi tỉnh. Những người thích sát sinh tế tự, nếu nghe được những lời này của đức Phật thì hay biết bao!

Nghi thức cúng Táo quân

Gia chủ chuẩn bị một mâm lễ thanh bông hoa quả đặt trước bếp, một chậu đốt và một bát phẩm vật cúng Hỏa tịnh. Trước khi đốt, trì 108 biến OM AH HUNG, quán tưởng hào quang chư Phật gia trì vào ly nước, dùng một cành hoa sái tịnh vẩy vào phẩm vật và mâm lễ cúng. Trong khi đó, trì OM AH HUNG, đem phẩm vật đốt lên cho khói lan tỏa khắp vùng, rồi y theo nghi thức dưới đây. 

Đứng trước ban thờ Táo quân đốt 3 nén hương thành tâm thầm khấn nguyện:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam mô 10 phương 3 đời hết thảy thường trụ Tam Bảo

Nam mô Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần Quân

Tín chủ chúng con là:........, ngụ tại ………………..

Hôm nay ngày 23 tháng chạp năm ………….., tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm vật dâng cúng dàng. Kính xin chư Phật, Bồ tát trong cõi Pháp giới hư không, hết thảy Hiền thánh, Thiện thần, Thiên, Long, Hộ pháp Tôn thần, thần linh Thổ địa, chư Tôn thần Táo quân, Nam Tào Bắc Đẩu, từ bi thương xót, sám rửa lỗi lầm, khiến cho công đức một năm qua đều được chu viên thành tựu. Chúng con kính mời Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần Quân, hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật lòng thành của chúng con. 

Thắp nén tâm hương, tín chủ chúng con thành tâm kính bái cung tiễn Ngài thăng quang Thiên đường, đối trước Ngọc Hoàng dâng lời tấu sớ. Cúi xin Ngọc Hoàng Thượng đế và chư Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong một năm qua. Gia chủ chúng con có lỡ sai phạm, xin Ngài minh tỏ lượng tư đại xá. Kính xin Tôn thần hộ trì toàn gia đình chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, trí tuệ khai minh, tinh thần sáng suốt, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Nguyện Tôn thần quy y Tam bảo, đem thần lực hộ pháp lợi lạc quần sinh, tới khi phúc mãn quả tròn, nguyện đồng sinh về Tây phương Cực Lạc. Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong chư Tôn thần từ bi chứng giám. 

(Quán tưởng các phẩm vật biến khắp hư không…..)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phạ rô chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng (7 lần)

Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (7 lần)

Phổ cúng dàng chân ngôn: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng (7 lần)

OM AH HUNG (108 lần)

Nam mô A Di Đà Phật (30 lần)

Để tịnh hóa chuyển nghiệp trong 1 năm, gia chủ nên phóng sinh các loại thủy tộc không hành…. Rồi ra chỗ để chúng sinh tụng theo Nghi thức phóng sinh (Quý vị tải tại đây).

(Nhóm ĐBT biên soạn)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 2682013
Số người trực tuyến: