Phim Phật giáo | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phim Phật giáo

Được viết: 04-13-2016
Thai Nhi Cầu Cứu
Được viết: 04-13-2016
Tiếng kêu bi thương của chú trâu già
Được viết: 04-13-2016
Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát
Được viết: 04-13-2016
Mười câu chuyện thời Phật tại thế (Phần 2)
Được viết: 04-13-2016
10 câu chuyện thời Phật tại thế
Được viết: 04-13-2016
Phật thuyết kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện
Được viết: 04-10-2016
Kinh Vô Lượng Thọ
Được viết: 04-10-2016
Nhân gian Phật Đà
Được viết: 04-10-2016
Nghiệp báo của việc phá thai
Được viết: 04-10-2016
Sư Pháp Sủng lễ Phật hóa giải Nghiệp

Trang

Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền NamXem chi tiết lịch trình