Phương pháp quán tưởng phát khởi tâm Từ bi | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phương pháp quán tưởng phát khởi tâm Từ bi

Tính Không và Từ Bi luôn luôn hợp nhất. Khi bạn thực hành pháp và thiền định thì lòng Từ bi sẽ phát khởi một cách tự nhiên. Tất cả các bạn đều đã nhập vào con đường Bồ Tát Hạnh, đang thực hành và có một số kinh nghiệm trong công hạnh của Bồ Tát. Như vậy bạn đã sử dụng thân người một cách có ý nghĩa. Xin hãy hân thưởng về điều này.

Bạn hãy coi tất cả chúng sinh đều là cha mẹ của mình

Bước đầu tiên để phát khởi Bồ đề tâm là bạn phải có sự tư duy rằng tất cả chúng sinh đều thực sự là cha mẹ của mình. Thật ra, đây là một pháp thực hành cần thiết, nếu bạn có thể đếm được hằng hà sa số chúng sinh trong vòng luân hồi và nghĩ rằng họ đã từng là cha mẹ mình thì tất cả những chúng sinh đó sẽ trở nên gần gũi với bạn hơn. Tất cả chúng sinh đều mong cầu hạnh phúc nhưng mọi người lại lầm lẫn mơ hồ không thấy rõ nguyên nhân của hạnh phúc. Điều họ muốn là hạnh phúc nhưng họ lại tạo ra những nhân trái ngược (nhân đau khổ) cho nên chúng sinh cứ quay mãi trong vòng quay của luân hồi sinh tử. Bởi vậy bạn phải thực sự coi tất cả chúng sinh như chính mình hay cha mẹ của mình. Điều này khiến bạn thấy gần gũi và ấm áp hơn.

Sau khi đã tu tập khiến cho vô số chúng sinh trở nên gần gũi với mình, bạn không phải chỉ nghĩ rằng họ đã từng là cha mẹ của mình mà còn phải luôn nhớ đến tình thương của họ. Trong vô số kiếp trước, khi họ là mẹ của bạn, họ đã rất thương yêu và hết lòng chăm sóc bạn. Hãy quán tưởng trong tâm của bạn về tình thương và lòng từ ái mà các chúng sinh mẹ đã dành cho bạn. Và bây giờ bạn ước muốn được báo đáp ân nghĩa sâu nặng của các chúng sinh mẹ.

Cách tốt nhất để báo đáp ân đức của cha mẹ quá khứ nhiều đời là giải thoát họ ra khỏi luân hồi sinh tử

Để báo đáp ân đức của cha mẹ nhiều đời bạn hãy chân thành thực hành Pháp, nhận ra chính mình và cố gắng giải thoát cho họ. Cách tốt nhất để báo đáp ân đức của cha mẹ quá khứ nhiều đời là giải thoát họ ra khỏi luân hồi sinh tử bằng giáo pháp, bằng sự chứng ngộ. Cho nên hãy phát nguyện rằng: “Nguyện cho con sẽ giải thoát cho tất cả chúng sinh”.

Tiếp theo, bạn tư duy rằng trong đời này bạn muốn cứu giúp tất cả chúng sinh thông qua thân, khẩu, ý của mình. Trước tiên bạn phát khởi tâm muốn cứu độ chúng sinh để có đối tượng cứu độ. Tiếp đó, bạn thực hành tích lũy công đức, trí tuệ, tích lũy các duyên lành cho chính bạn. Cuối thời tu tập, bạn hồi hướng những công đức mà bạn đã tích lũy. Tôi nghĩ rằng theo cách đó bạn có thể đạt được mục đích làm lợi cho hết thảy hữu tình ở một phương diện nào đó. Để cứu giúp tất cả chúng sinh thông qua thân vật lý này là một điều rất khó, cho nên bạn hãy chuyển nó thành thực hành Pháp, cầu nguyện và hồi hướng tất cả công đức. Bạn hãy nhớ các bước thực hành sau đây:

- Trước tiên bạn phát khởi Bồ đề Tâm

- Sau đó chuyển Bồ đề Tâm vào Bồ đề Hạnh, trong Bồ đề Hạnh, bạn phải bắt đầu với sáu Ba la mật

- Sau đó bạn hồi hướng tất cả công đức đã tích lũy cho tất cả chúng sinh.

Phương pháp tu tập đón nhận về mình tất cả nghiệp chướng phiền não của chúng sinh

Tất cả chúng sinh trôi lăn trong sáu đạo đều do ba độc hay năm độc. Cho nên nếu bạn thực sự muốn cứu độ chúng sinh bạn cần phải biết nguyên nhân chúng sinh trôi lăn trong luân hồi - đó là ba độc hay năm độc. Cách gián tiếp để cứu độ chúng sinh là bạn hãy đón nhận về mình tất cả nghiệp chướng phiền não của chúng sinh. Đây là pháp tu tập Tonglen trong hơi thở (Tonglen tiếng Tây Tạng có nghĩa là “cho và nhận” ).

Trong khi thực hành, hành giả quán tưởng “nhận” về mình tất cả khổ đau của chúng sinh và “ban” cho họ tất cả hạnh phúc, sức khỏe, thành công của mình. Sau đó tất cả những công đức, trí tuệ mà bạn đã tích lũy từ đời này cũng như nhiều đời trước bạn đều ban tặng cho chúng sinh. Một cách gián tiếp bạn đang cố gắng tịnh hóa nguyên nhân đau khổ cho tất cả hữu tình.

Nếu bạn thực hành như vậy, tôi nghĩ rằng dần dần hoặc trực tiếp hay gián tiếp, bạn sẽ cứu độ được chúng sinh. Dựa vào loại trí tuệ này, bạn có thể nhập vào con đường Kim Cương thừa. Khi bạn thực hành các giai đoạn phát triển hay giai đoạn hoàn thiện, bất kì những gì bạn thực hành với những động cơ thanh tịnh, đặc biệt là đoạn kết thúc của phần thực hành, một điều rất quan trọng là bạn phải hồi hướng trước khi bị lôi cuốn bởi những tư tưởng bất thiện. Hãy hồi hướng công đức trong sạch này để tịnh hóa ba độc cho tất cả chúng sinh.

Bạn không nên chỉ thực hành những phương pháp nói trên ở một chỗ, bạn có thể thực hành bất cứ cái gì và bất cứ ở đâu mà bạn làm được. Cứ khi nào bạn làm được một việc tốt, bạn đều có thể hồi hướng cho tất cả chúng sinh mẹ.

(Trích khai thị của Đức Kyabje Trulshik Adeu Rinpoche)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4470046
Số người trực tuyến: