Phương pháp thực hành Đức Phật A Di Đà trong mọi hoàn cảnh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phương pháp thực hành Đức Phật A Di Đà trong mọi hoàn cảnh

Những ai có tâm nguyện vãng sinh vào cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà cần tập cho mình thói quen niệm danh hiệu và chân ngôn của Ngài bất kể lúc nào đi, đứng, nằm, ngồi. Trước tiên, bạn cần giữ chính niệm, luôn quán tưởng tự thân là Đức Quan Âm ở cõi Cực Lạc, Đức A Di Đà ở ngay trước mặt, mọi âm thanh đều là âm thanh chân ngôn, tất cả đều là tính không, vạn pháp đều là như huyễn, tất cả đều là sự hiện bày của trí tuệ. Mọi suy nghĩ và ký ức đều vốn là tự tính không.

Khi đang ngồi, chúng ta cần quán tưởng toàn bộ cõi Tịnh độ của Đức A Di Đà ngay ở trước mặt. Khi ngủ, chúng ta quán tưởng tự thân là Đức Quan Âm và trên đỉnh đầu là cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà. Khi thức dậy, chúng ta tức thời quán tưởng cõi Cực Lạc thanh tịnh trên đỉnh đầu. Mỗi khi đi lại, chúng ta quán tưởng nơi đến là cõi Cực Lạc. Khi đang ăn uống, trước tiên chúng ta cần cúng dường đồ ăn, thức uống lên Đức A Di Đà và tất cả chư Phật, Bồ tát tại cõi Cực Lạc, ngoài ra cũng quán tưởng đồ ăn, thức uống là cam lộ đến từ cõi Cực Lạc. Khi đang trò chuyện, chúng ta quán tưởng âm thanh là chân ngôn của Đức Phật A Di Đà. Thêm nữa, chúng ta cũng cần hồi hướng công đức thực hành các quán tưởng trên cho tâm nguyện được vãng sinh vào cõi Cực Lạc vì lợi ích của tất cả chúng sinh hữu tình.

Chúng ta cũng nên đọc kinh A Di Đà cũng như lời cầu nguyện vãng sinh Tịnh độ A Di Đà, trong kinh và lời cầu nguyện này mô tả các phẩm chất thanh tịnh của cõi Cực Lạc và cách vãng sinh vào đó, giúp chúng ta có tín tâm và tâm chí thành nơi cõi Cực Lạc.

Nghi quỹ thực hành giản lược về Đức A Di Đà cũng hữu ích cho thực hành thường nhật. Vì đây là nghi quỹ giản lược, chúng ta có thể luôn nhớ được nội dung của nghi quỹ, giúp chúng ta có thể thực hành ít nhất một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Nếu không thì ít nhất cũng thực hành một lần trong ngày. Ngoài ra, chúng ta nên giữ chính niệm và nhớ đến nội dung thực hành trong lúc làm các công việc đời sống hàng ngày.  

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Chủng tử tự: SHRI

Tâm chân ngôn: OM AH MI DEWA SHRI

Đức Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Trong Mandala, Ngài an trụ ở phương Tây và an tọa trên bảo tòa Khổng Tước vương nêu biểu sự giác tỉnh cùng khả năng chuyển hoá phiền não, đầy đủ các màu sắc, minh tuệ. Sắc thân màu đỏ nêu biểu lòng Đại bi, tướng thanh tịnh của hỏa đại, tay Ngài kết ấn đại định (định ấn là  ngón út, ngón đeo nhẫn, hai ngón giữa giao nhau) nêu biểu 6 đại vô ngại, phương Tây là phương trí tuệ nội chứng. A Di Đà là nghĩa chuyển Pháp luân thuyết pháp của Trí tuệ Diệu Quan Sát lợi ích các loại căn cơ chúng sinh.

Tu trì chân ngôn Di Đà có khả năng chuyển tưởng uẩn, ý thức thành Diệu Quan Sát Trí; chuyển hóa những tham nhiễm, chấp trước thành đại nguyện vị tha và chứng đắc thành tựu Báo thân Phật A Di Đà.

Đức Phật A Di Đà được mọi người biết đến về năng lực trường thọ, hành uẩn, sắc đỏ, nhận thức thanh tịnh và trí tuệ chứng ngộ tính không của vạn pháp. Trì tụng chân ngôn A Di Đà giúp trưởng dưỡng lòng bi mẫn, tịnh hóa các ác nghiệp, và khai mở tình yêu thương rộng lớn vô điều kiện hướng đến mọi hữu tình, nhờ đó tiêu trừ được chấp ngã. Chân ngôn sáu âm “OM AMI DEWA SHRI”, tiếng Việt phiên âm là “Nam Mô A Di Đà Phật” của Đức A Di Đà nêu biểu Lục độ Ba la mật, pháp đối trị với sáu xúc tình phiền não.

Thành tâm trì tụng 120,000 biến chân ngôn A Di Đà đúng pháp sẽ giúp bạn kết nối với Đức Phật A Di Đà, tăng trưởng sức khỏe, trường thọ, tài bảo. Những ai thành tựu trì tụng 300,000 lần Chân ngôn này sẽ được Đức Phật A Di Đà an tọa trên đỉnh đầu, hộ trì cho mình cả ngày lẫn đêm. Tu trì Chân ngôn A Di Đà cũng giúp hành giả chuẩn bị một thực hành mạnh mẽ hơn là Chuyển di tâm thức– khi chúng ta đưa tâm thức mình vào tim Đức A Di Đà và trực tiếp chủ động vãng sinh vào cõi Cực Lạc của Ngài vào thời điểm lâm chung.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 1608280
Số người trực tuyến: