Pháp sám hối cần thiết cho tất cả mọi người không phân biệt | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp sám hối cần thiết cho tất cả mọi người không phân biệt

Trong Kinh Đức Phật có dạy:

Giơ tay, cất bước tội ngang mày

Địa ngục đao sơn cửa rộng thay.

Điều này có nghĩa rằng từ khi thức dậy từ sáng sớm là chúng ta nghĩ đến việc tiêu cực, bước chân xuống giường đi làm cũng vô tình giẫm đạp lên kiến trùng. Rất nhiều hoạt động trong ngày từ sáng đến tối hầu như đều liên quan đến nhân quả trả vay. Chính vì thế việc sám hối là cần thiết cho những người thường nhất, dù họ chỉ tin một đời mà không phải là tin nhân quả.

Các việc thế gian như sự nghiệp, công việc kinh doanh, gia đình cùng các mối quan hệ xã hội phụ thuộc rất nhiều vào nghiệp lực của chúng ta, đặc biệt là nghiệp tiêu cực. Tại sao trong gia đình chúng ta không hạnh phúc? Tại sao chúng ta kinh doanh nhưng thua lỗ? Tại sao sức khỏe chúng ta bị suy sụp vì chướng ngại? Tại sao chúng ta cố làm nhiều điều nhưng không thành công? Đó là do nghiệp tiêu cực chúng ta tạo ra từng ngày, từng giờ.

Các ác nghiệp ấy giống như chất độc của con rắn. Khi rắn đã cắn vào người chúng ta, nhất định chất độc sẽ tác phát khắp thân thể. Cho nên việc cần thiết nhất là cần sám hối, tịnh hóa để dừng ngay các nghiệp ấy để chúng không trở thành những quả báo đau khổ mà chúng ta phải chịu.

Đối với một hành giả Kim Cương thừa thì sám hối lại càng cần thiết. Tại sao chúng ta tu không thành tựu? Tại sao chúng ta ngồi thiền mà vẫn tràn đầy những vọng tưởng tham sân? Tại sao chúng ta ngồi tu mà vẫn thấy bế tắc, phiền não mà không thấy một chút hỷ lạc nào? Tại sao chúng ta trải qua bao nhiêu kỳ nhập thất mà pháp bình thường chúng ta vẫn không thành tựu? Đó là bởi ám chướng đã che mờ thân khẩu ý tạo nên những kết sử.

Chúng ta ai cũng cần có hạnh phúc, trí tuệ. Vậy đầu tiên chúng ta cần sám hối nghiệp tiêu cực của mình thì trí tuệ mới hiển lộ, tình yêu thương mới khai mở. Nhưng để hiển lộ được trí tuệ và tình yêu thương thì chúng ta phải sám hối. Mục đích chúng ta tu tập không phải để trở thành một ông Phật, một bức tượng ngồi đấy để người ta cúng xôi, chuối, oản mà là để đạt được trí tuệ và tình yêu thương. Cho nên việc sám hối có lợi không chỉ đối với người phàm và hành giả sơ cơ, mà ngay cả các bậc tu hành cao cấp khi gặp chướng ngại vẫn phải tu tập sám hối, tịnh hóa rồi mới tiếp tục con đường của mình. Đây là ý nghĩa chung của việc sám hối, tịnh hóa.

Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa là Đức Phật chủ về tịnh hóa. Ngài đã phát nguyện rằng dù chỉ còn sót lại một bất thiện nghiệp của chúng sinh chưa được tiêu trừ thì Ngài cũng sẽ không nhập Niết bàn. Như vậy, lời nguyện hộ trì chúng sinh tịnh hóa bất thiện nghiệp của Ngài mạnh mẽ tới mức nếu trì tụng chân ngôn của Ngài, chúng ta sẽ được tịnh hóa trên mọi bình diện. Tu trì chân ngôn Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa có thể tiêu trừ được tất cả các ác nghiệp trọng tội, ác báo và diệt trừ tất cả những ác niệm, phá trừ tất cả các phiền não, tăng trưởng vô lượng công đức.

(Quý vị tải Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Kim Cương Tát Đỏa tại đây)

(Nhóm ĐBT biên soạn)
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 2326219
Số người trực tuyến: