chính định | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

chính định

Được viết: 06-11-2016
Đạo Đế (Nirodha Gamadukkha) Bát Chính Đạo A. Mở Đề Trong 37 món trợ đạo, Bát Chính đạo là một pháp môn chính, được nhắc nhớ đến nhiều nhất. Vì thế, mỗi khi nói đến Đạo đế là người ta liên tưởng đến Bát Chính đạo. Thậm chí có người tưởng lầm rằng Đạo đế với Bát Chính đạo là một. Sở dĩ Bát Chính đạo được xem là pháp môn chính của Đạo đế, vì...