Lợi ích ăn chay | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Lợi ích ăn chay

Được viết: 07-03-2016
Lợi ích của việc ăn chay Lợi ích từ việc ăn chay thực sự rất lớn? Vậy lợi ích đó là gì? Khi mà những người nổi tiếng và danh nhân, họ cũng xem việc ăn chay là một việc rất quan trọng trong cuộc sống, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, cũng như môi trường. Ăn chay hiện là một xu hướng của nhiều người hiện nay muốn bảo vệ sức khỏe. Người ta ăn...
Được viết: 04-25-2016
Quan điểm về ăn chay của đạo Phật Biên Soạn: Tâm Diệu Sửa Chữa Bản In: Liên Hương Và Tâm Linh Lời Giới Thiệu Của Hòa Thượng Thích Minh Châu Đạo Phật là đạo Từ Bi và Trí Tuệ. Đức Phật đã giới thiệu cho chúng ta con đường dẫn đến đoạn trừ khổ đau. Đó là con đường Giới, Định, Tuệ. Toàn bộ lời dạy của Ngài cô đọng trong bài kệ kinh Pháp Cú sau đây...