Pháp hội Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp hội Đại Bảo Tháp

Được viết: 02-17-2019
PHÁP HỘI CẦU AN ĐẠI BI QUAN ÂM 2019 “THẦN LỰC GIA TRÌ ĐẠI LẠC KIM CƯƠNG MANDALA” ĐỨC GYALWANG DRUKPA VÀ TĂNG ĐOÀN TRUYỀN THỪA DRUKPA Thời gian: Từ ngày 20/02 đến ngày 13/03/2019 Đại Pháp hội “Thần lực Gia trì Đại Lạc Kim Cương Mandala” quán đỉnh cộng đồng chư Phật Bản Tôn, cầu nguyện quốc thái dân an, Đại đàn cầu an gia trì tiêu trừ chướng ngại...
Được viết: 02-17-2019
Việc nhận biết và thực hành vị Phật Bản tôn Hộ mệnh tương ứng với từng con giáp (năm sinh) giúp mỗi người được chư Phật bảo vệ, hộ trì, đem lại bình an, sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống thế gian và thực hành tâm linh. Việc đeo đồ hộ thân có hình Phật Bản tôn hay an vị tôn tượng các Ngài trong nhà có tác dụng bảo hộ bình an vô cùng...
Được viết: 02-17-2019
Là cây cầu Phật giáo Kim Cương thừa dài 300 mét, rộng 3 mét đang xây dựng để kết nối Cung điện Mandala Liên Hoa - Cảnh giới Tịnh độ của chư Phật với Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên. Cầu được thiết kế với kiến trúc hình xoáy Tam thái cực lần đầu tiên được kiến lập trên thế giới. Kiến trúc này là Bảo châu như ý, nêu biểu cho Tam Bảo - một biểu tượng...
Được viết: 02-16-2019
(Khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Đại Pháp Hội cầu nguyện trường thọ năm 2019, Ấn Độ) Đức Phật từng dạy trong kinh, nếu bạn muốn trường thọ, sống lâu, hãy cứu mạng chúng sinh, và thực hành bố thí. Vậy ta phải thực hành theo lời dạy này mà không chỉ làm theo và không hiểu được ý nghĩa. Khi cứu mạng chúng sinh, bạn đang cho đi mạng...
Được viết: 02-16-2019
Đức Tôn Thắng Phật Mẫu còn gọi là Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu. Thời Phật tại thế, vua Thiện Trụ nằm mộng thấy có điềm báo sắp chết, khi chết đi sẽ bị đọa vào cõi súc sinh làm chó và lợn tới 7 kiếp, tiếp theo đó sẽ vào địa ngục Vô Gián. Đức vua bèn cầu cứu vua Đế Thích, Đế Thích liền dẫn đến gặp Phật. Đỉnh kế của Phật phóng hào quang tuyên thuyết...
Được viết: 02-16-2019
(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Đại Bi Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên 2017) Để đạt đến giác ngộ chúng ta cần khai mở các luân xa trong kinh mạch. Chúng ta có rất nhiều luân xa, có 7 luân xa chính. Nếu khai mở hết luân xa sẽ đạt đến giác ngộ hoàn toàn. Khi luân xa cuối cùng là luân xa trên đỉnh đầu huyệt Bách hội...
Được viết: 02-15-2019
Quán đỉnh Tam bộ Hộ thân trong Kim Cương thừa là Đại Bi Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn - Đại Viên Mãn Trí Tuệ Văn Thù – Đại Uy Dũng Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ.  Bi – Trí – Dũng là ba phẩm hạnh rất cần thiết cho một hành giả tu tập đạt thành giác ngộ. Bạn có thể thấy đây là ba Đại Bồ tát với những biểu tượng và hạnh nguyện riêng biệt. Nhưng nếu là...
Được viết: 02-15-2019
Chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin hữu ích với các Quý vị có tâm nguyện đến tham dự Pháp hội Cầu an Đại bi Quan Âm 2019 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên: I. Cơ sở lưu trú Xung quanh Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên có khá nhiều cơ sở lưu trú với nhiều lựa chọn. Sau đây là một số lựa chọn lưu trú phổ biến nhất: Lựa chọn 1: Khách sạn (tiêu...
Được viết: 02-14-2019
Kiến trúc Cung điện Mandala Liên Hoa - Cảnh giới Tịnh độ của chư Phật - có mối liên hệ với Zangdog Pelri (Núi Đồng), một phong cách kiến trúc chùa thể hiện Cung điện Mandala cùng tên của Thượng sư Liên Hoa Sinh. Sự phổ biến của các chùa theo phong cách kiến trúc này bắt nguồn từ ảnh hưởng mạnh mẽ của Kim Cương Thượng sư Liên Hoa Sinh trong văn hóa...
Được viết: 02-14-2019
(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Đại Bi Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên 2017) Trong vũ trụ linh thiêng này có rất nhiều loại hình tướng, muôn ngàn vạn hình tướng khác nhau, muôn ngàn vạn loại năng lượng khác nhau trong vũ trụ, trong hư không. Có những loại năng lượng gia trì về sức khỏe và tuổi thọ, có những loại...

Trang