Thư viện | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thư viện

Được viết: 07-13-2016
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa   TIẾNG GỌI THẦY TỪ PHƯƠNG XA(Trích từ ấn phẩm Mật Pháp Nghi quỹ thực hành thường nhật Truyền thừa Drukpa) NAMO GURU Chí thành đỉnh lễ Thượng sư KADAG CHOEKU YINGKYI LONGNA/ Ở nơi Pháp giới chân như thường hằng DRUGPA DORJE NI CHANGCHEN/ Ở nơi bản giác trụ nương Bộ Phật thứ Sáu Kim Cương Tổng Trì...
Được viết: 07-13-2016
Bài tụng "TÁN THÁN MƯỜI HAI CÔNG HẠNH CỦA ĐỨC PHẬT" - BẬC HƯỚNG ĐẠO TOÀN HẢO (trích từ Mật pháp tu trì thường nhật Truyền thừa Drukpa, NXB Tôn giáo, 2013).
Được viết: 07-12-2016
Ý NGHĨA TRỐNG HỘI THIÊN LONG PHÁP VŨ RỒNG THIÊNG   Trống là một Nhạc khí gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta suốt hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước. Từ thủa hồng hoang, khi các vua Hùng bắt đầu mở mang bờ cõi, tiếng trống Đồng đã rền vang trong bộ lạc như một âm thanh tiêu biểu cho sự ấm no hạnh phúc. Đến  khi giặc ngoại...
Được viết: 07-11-2016
Chữ "Hiếu" trong đạo Phật HT. Thích Thiện Siêu HT. Thích Minh Châu Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh
Được viết: 07-08-2016
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hán dịch: Bát Thích Mật Đế - Việt Dịch: Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 - 1983
Được viết: 07-05-2016
Múa cờ - chư Ni Tây Thiên trình diễn 
Được viết: 07-05-2016
MỤC LỤC QUYỂN 1 TU TÂM 1. Tu là cội phúc 2. Tu tâm 3. Tu và Tâm 4. Tâm Vương 5. Tâm Sở 6. Căn bản phiền não 7. Tùy phiền não 8. Thiện tâm sở 9. Điều Cốt Yếu Nhất Là Hằng Ngày Chúng Ta Nên Tự Kiểm Thảo Tâm Niệm Của Mình.   QUYỂN 2 DƯỠNG TÍNH I. Phần Mở Đầu: Vấn đề Tu Tâm và Dưỡng tính khác nhau và bổ khuyết cho nhau như thế nào ? II....
Được viết: 06-24-2016
Kinh Công Đức Hữu Nhiễu Tháp PhậtHán dịch:  Nước Vu-điền, Sa-môn Tam tạng Thật-xoa Nan-đà Việt dịch: Tỳ kheo Thích Thọ Phước --o0o-- Đúng như thế, chính tôi được nghe: Một thời, Đức Phật trú ở Kì Thụ Cấp Cô Độc Viên, nước Xá-vệ, cùng với đại Tỳ kheo tăng và vô lượng các chúng khác vây quanh. Bấy giờ, trưởng lão Xá-lợi-phất rời chỗ ngồi, đứng dậy...
Được viết: 06-24-2016
Đây là một bản kinh nguyên thủy, ngắn gọn, ghi lại lời Phật dạy cách đối nhân xử thế, cách thực thi các bổn phận và trách nhiệm của người Phật tử đối với bản thân, gia đình và xã hội, rộng hơn là Phật dạy cách kiến tạo một xã hội hài hòa, một cuộc sống đầy an lành và hạnh phúc. Trong tạng A-hàm, theo bản dịch Hán Việt mới nhất của Thượng tọa Tuệ...
Được viết: 06-11-2016
"Đức Phật và Phật pháp" HT. Narada Phạm Kim Khánh dịch  

Trang