Thư viện | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thư viện

Được viết: 08-04-2016
  Ý nghĩa Lục tự Đại Minh Chân Ngôn OM MANI PADME HUNG
Được viết: 07-26-2016
KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN  Dịch Từ Hán Sang Việt: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Tịnh Xá Minh Ðăng Quang, Hoa Kỳ, 1990
Được viết: 07-25-2016
THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT Thích Minh Tuệ Sài Gòn 1991- PL 2535  
Được viết: 07-24-2016
Bardo - Hành trình liễu sinh thoát tửHộ niệm người lâm chung Nhà Xuất Bản Tôn giáo, 2014
Được viết: 07-14-2016
Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Hán Dịch: Ðại Sư Thật Xoa Nan Ðà Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh    
Được viết: 07-13-2016
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa   TIẾNG GỌI THẦY TỪ PHƯƠNG XA(Trích từ ấn phẩm Mật Pháp Nghi quỹ thực hành thường nhật Truyền thừa Drukpa) NAMO GURU Chí thành đỉnh lễ Thượng sư KADAG CHOEKU YINGKYI LONGNA/ Ở nơi Pháp giới chân như thường hằng DRUGPA DORJE NI CHANGCHEN/ Ở nơi bản giác trụ nương Bộ Phật thứ Sáu Kim Cương Tổng Trì...
Được viết: 07-13-2016
Bài tụng "TÁN THÁN MƯỜI HAI CÔNG HẠNH CỦA ĐỨC PHẬT" - BẬC HƯỚNG ĐẠO TOÀN HẢO (trích từ Mật pháp tu trì thường nhật Truyền thừa Drukpa, NXB Tôn giáo, 2013).
Được viết: 07-12-2016
Ý NGHĨA TRỐNG HỘI THIÊN LONG PHÁP VŨ RỒNG THIÊNG   Trống là một Nhạc khí gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta suốt hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước. Từ thủa hồng hoang, khi các vua Hùng bắt đầu mở mang bờ cõi, tiếng trống Đồng đã rền vang trong bộ lạc như một âm thanh tiêu biểu cho sự ấm no hạnh phúc. Đến  khi giặc ngoại...
Được viết: 07-11-2016
Chữ "Hiếu" trong đạo Phật HT. Thích Thiện Siêu HT. Thích Minh Châu Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh

Trang