Thực hành tích lũy công đức | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thực hành tích lũy công đức

Được viết: 12-19-2017
Kinh Đại Thừa Địa Tạng Thập Luân nói rằng, theo giáo lý của Đức Phật, có hai kiểu người không làm ác: kiểu đầu tiên là những người không bao giờ làm những ác hạnh, họ được gọi là những vị thiết lập ngọn cờ Phật giáo; kiểu thứ hai là những người sau khi phạm phải hành vi sai lầm, đã sám hối và tịnh hóa ác hạnh với sự hối hận, họ được gọi là những...
Được viết: 12-15-2017
Chúng ta cần hiểu và hoan hỷ khi biết rằng những lỗi lầm, ác nghiệp, bất thiện pháp, v.v…, bất cứ những gì bạn đã phạm phải và tích lũy từ vô thủy kiếp đều có thể được tịnh hóa. Bởi may mắn thay, chúng không tồn tại vĩnh viễn. Điều này vô cùng tích cực, lạc quan và may mắn không chỉ cho bản thân mà còn cho tất cả mọi người. Cho dù nghiệp của họ có...
Được viết: 12-14-2017
Trong đạo Phật sám hối tịnh hóa vô cùng cần thiết bởi nếu không có phương tiện để tịnh hóa bản thân thì cho dù bạn có thực hành đủ mọi pháp cũng không thành tựu được. Chúng ta có vô số các vấn đề rắc rối trên đời này, do cộng nghiệp hoặc biệt nghiệp. Không những thế chúng ta còn có những rắc rối không cần thiết, đó là những biểu hiện của tâm. Tựu...
Được viết: 12-12-2017
Giới luật giúp chúng ta rèn luyện thân, khẩu, ý; mỗi hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng ta cần phải được kiểm soát, dẫn dắt để chúng không tạo nên nghiệp bất thiện. Các nghiệp bất thiện không có cơ hội phát khởi thì sẽ không có quả báo đọa lạc. Đặc biệt trong Kim Cương thừa, việc trì giữ Giới luật hay Tam...
Được viết: 12-11-2017
“Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo rằng: - Tùy theo nghiệp được tạo tác của mỗi người mà thọ lấy quả báo của nó; như vậy, không có sự thực hành phạm hạnh, không thể diệt tận khổ. Vì sao như vậy? Giả sử có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là...
Được viết: 12-09-2017
Quỹ thời gian của bạn luôn nằm ở trong tình trạng đáng báo động? Một ngày có nhiều hơn 24 tiếng là niềm mong mỏi vô bờ vô bến của bạn? Quá nhiều ao ước nhưng tất cả đều có thể được giải đáp bằng một công thức vô cùng thú vị và hiệu quả: chia cuộc sống của bạn thành các khoảng thời gian 15’. Công thức 15’ Theo  Fred Orr , tác giả của cuốn sách...
Được viết: 12-07-2017
Chúng ta cần hiểu rõ tất cả chúng sinh đều có oán thù với nhau. Bởi không có oán thù thì không có ác đạo. Nay ác đạo không dứt, ba đường còn mãi, nên oán thù không bao giờ cùng tận. Kinh dạy rằng: “Hết thảy chúng sinh đều có tâm. Vì có tâm nên đều được làm Phật”. Nhưng chúng sinh tâm tưởng điên đảo, tham đắm thế gian, không biết lối ra, cứ vun...
Được viết: 12-06-2017
Chúng sinh vì nghiệp cấu nặng nề nên không một ai tránh khỏi tội lỗi. Những kẻ phàm phu bị màn vô minh che lấp, gần gũi bạn ác, phiền não loạn tâm, không hiểu biết, nên cứ buông lòng tự thị, không tin tưởng mười phương chư Phật, không tin tôn Pháp, cùng các bậc thánh Tăng, bất hiếu cha mẹ, không kính nhường bà con. Tuổi trẻ phóng túng, kiêu căng...
Được viết: 12-04-2017
Trong các pháp sám hối của Đạo Phật, mặc dù có tụng niệm, có lạy, có quỳ, có lễ bái nhưng không phải để cầu cạnh, van xin được tha tội. Những câu tụng niệm, cái lạy, cái quỳ ấy chứa đựng không biết bao nhiêu ý nghĩa và lợi ích thù thắng. Có pháp sám hối chủ về sự, có pháp về lý, có pháp cao, có pháp thấp. Vậy phải tùy theo căn cơ và hoàn cảnh của...
Được viết: 11-26-2017
Hôm nay là ngày mùng 8 theo lịch Kim Cương thừa, cũng là ngày vía đức Phật Dược Sư (tiếng  Phạn là Vaidurya Buddha Raza). Quy y đức Phật Dược Sư, vô số chướng ngại của bạn trong 30 kiếp sẽ được tịnh hóa, khi lâm chung được giải thoát. Tất cả bất thiện nghiệp khiến bạn chịu quả báo trong địa ngục nằm dưới vô ngàn xác chết sẽ được giải thoát. Thất...

Trang