Thực hành tích lũy công đức | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thực hành tích lũy công đức

Được viết: 12-03-2017
Một mối thù từ 10 kiếp trước, đến tận 10 kiếp sau, người phạm tội tuy là cao tăng, nhưng chỉ vì một niệm danh lợi khởi lên trong lòng, vẫn chạy không thoát vòng báo ứng nhân quả. Tích cổ chân thực này đã cảnh tỉnh chúng ta không coi thường bất kỳ một ý niệm bất thiện nào hay hoài nghi sự công bằng của luật nhân quả để phát khởi tâm thành sám hối...
Được viết: 12-01-2017
Phàm là người sinh trong cõi Dục này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm, bởi ba nghiệp gây nên. Các tội lỗi đã từ ba nghiệp phát sinh, nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh. Đức Phật dạy: “Nếu không có phương pháp sám hối thì tất cả các...
Được viết: 11-26-2017
Hôm nay là ngày mùng 8 theo lịch Kim Cương thừa, cũng là ngày vía đức Phật Dược Sư (tiếng  Phạn là Vaidurya Buddha Raza). Quy y đức Phật Dược Sư, vô số chướng ngại của bạn trong 30 kiếp sẽ được tịnh hóa, khi lâm chung được giải thoát. Tất cả bất thiện nghiệp khiến bạn chịu quả báo trong địa ngục nằm dưới vô ngàn xác chết sẽ được giải thoát. Thất...
Được viết: 11-24-2017
Được thực hành từ cách đây ít nhất 2.000 năm, Yoga là phương pháp rèn luyện hướng tới sự hợp nhất tâm và thân, tinh thần và thể chất, vũ trụ bên trong và vũ trụ bên ngoài. Hệ thống Yoga dẫn dắt người thực hành qua các bước kiểm soát hơi thở, tập luyện các tư thế kết hợp với thiền định nhằm mục đích cân bằng năng lượng, chữa lành bệnh tật. Bên cạnh...
Được viết: 11-22-2017
Nhiều loài vật không nghe được chân ngôn, nhưng để thực hành giải thoát khỏi kiếp sống luân hồi, chúng chỉ cần đi nhiễu xung quanh một biểu tượng linh thiêng như tượng Phật hay Bảo tháp, thậm chí ngay cả khi chúng hành động một cách vô thức. Bởi các biểu tượng linh thiêng này đều có uy lực giải thoát vô cùng mạnh mẽ. Chỉ bằng việc chiêm bái, nghe...
Được viết: 11-21-2017
Trong đạo Phật, Bồ đề tâm là mong nguyện chứng đạt quả vị Bồ tát để giúp đỡ hết thảy chúng sinh. Tự tính của Bồ đề tâm chính là tâm Từ bi. Điều làm Bồ đề tâm trở nên vi tế là vì nó hàm ý sự phát triển của Trí tuệ (tiếng Phạn là Prajna - bát nhã). Không có Trí tuệ Bát nhã đó thì lòng Từ bi không hoàn chỉnh. Khi đó, chúng ta có thể thực lòng muốn...
Được viết: 11-20-2017
Trong Kim Cương thừa có vô số phương tiện thiện xảo với tâm nguyện muốn lợi lạc cho những chúng sinh có căn cơ khác nhau, nên cũng có vô số pháp thực hành như cầu nguyện trường thọ, sức khỏe qua pháp tu Đức Di Đà, cầu nguyện của cải qua pháp tu Hoàng Tài Bảo Thiên Zambala, cầu nguyện tịnh hóa nghiệp chướng qua pháp tu Kim Cương Tát Đỏa... Tại...
Được viết: 11-17-2017
Do nghiệp lực, chúng ta mỗi người đều có một thọ mạng, và khi nó chấm dứt, thực sự vô cùng khó khăn để kéo dài đời sống. Tuy vậy, một người đã kiện toàn thực hành Sáu Yoga của Naropa có thể vượt cả giới hạn ấy, và thực sự kéo dài được thọ mạng. Các Yoga này chủ yếu liên quan đến nhận thức, hay sự thấu hiểu về thân vi tế bên trong mỗi chúng ta gồm...
Được viết: 11-14-2017
Danh hiệu của Đức Phật Thích Ca bao gồm cả hai khía cạnh Từ bi và Trí tuệ. Là đệ tử của Phật chúng ta phải thừa hưởng được gia tài Ngài để lại cho chúng sinh. Đó chính là kho báu của năng lực Từ bi và Trí tuệ. Gia tài ấy ai cũng có nhưng do chúng ta quên mất cách dùng nên vẫn mãi mắc mớ, loanh quanh trong vòng luân hồi đau khổ. Bồ Đề Đạo tràng,...
Được viết: 11-13-2017
Có hàng vạn câu hỏi liên quan đến thực hành quán tưởng trong đạo Phật như tại sao chúng ta cần phải quán tưởng? Tại sao chúng ta cần trì tụng? Tại sao chúng ta cần phải an trụ hay thiền định? Có những người còn tự hỏi lợi ích của việc quán tưởng là gì? Có phải là thật đâu, tôi chỉ quán tưởng ra thôi, vậy thì lợi ích là gì? Bạn cần phải hiểu...

Trang