Thực hành tích lũy công đức | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thực hành tích lũy công đức

Được viết: 02-21-2020
Trong khi thực hành không chỉ cảm nhận những tia sáng phóng ra, hay những âm thanh ồn ào giống như trên truyền hình mà chúng ta cần cảm nhận được những âm thanh của tình yêu thương vô điều kiện tỏa chiếu tràn đầy trong thân của chính mình, của chúng sinh. Chúng ta phải cảm nhận được sự rung động đầy hỷ lạc, ấm áp của tình yêu thương đó lan tỏa...
Được viết: 02-20-2020
Tâm đức Phật là siêu vượt các khái niệm hạn hẹp hiện tại của phàm phu, tất cả bậc giác ngộ thực hành vô số kiếp để tịnh hóa tâm và phát triển khả năng để giúp đỡ lợi ích chúng ta. Nhưng các Ngài cần để liên kết với chúng sinh, dìu dắt chúng ta trên con đường thoát khỏi khổ đau để đạt được chân hạnh phúc. Bởi vì chúng ta là một hữu tình chúng sinh...
Được viết: 02-17-2020
Để có thể thành tựu được pháp tu về Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, bạn cần hiểu Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara có 3 ý nghĩa: bên ngoài, bên trong và bí mật. Có thể nói Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara với từng khía cạnh bên ngoài, bên trong và bí mật có thể giúp bạn dần dần khám phá ra Phật tính vốn sẵn đủ bên trong mỗi người.  Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu...
Được viết: 02-16-2020
Có rất nhiều câu chuyện kể về lợi ích của sự thực hành pháp tu Quan Âm Phật Độ Mẫu Tara, như được cứu thoát sinh mạng, thoát tù tội, khỏi bệnh, quá nhiều thí dụ như vậy. Pháp thực hành Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara cũng không phải bắt nguồn từ vùng Himalaya, mà bắt nguồn từ Ấn Độ, nơi pháp thực hành này đã lưu truyền hơn 1.000 năm. Trong tự viện...
Được viết: 02-15-2020
Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara là một đức Phật thành tựu tất cả các công hạnh thiện xảo của bậc giác ngộ nhờ đó Đức Độ Mẫu Tara có thể giao tiếp và hướng dẫn theo khả năng của mỗi chúng sinh. Tất cả công hạnh của chư Phật trong hình thức Phật Mẫu tính như Đức Độ Mẫu Tara nhằm giúp chúng sinh thành tựu cả công hạnh tuyệt đối và tương đối. Bởi vì Ngài...
Được viết: 02-04-2020
Trong tất cả chư Phật, Bồ tát, đức Quan Âm là Đức Phật siêu đẳng, ngời sáng, lừng danh với tinh thần đại vô úy cứu khổ cứu nạn. Ngài là hiện thân đại từ bi của mười phương chư Phật, với bản nguyện khai mở, hiển lộ Bồ đề tâm và công đức đại bi sẵn có nơi tâm tất cả hữu tình. Với bản nguyện này, Ngài đã từ chối thể nhập Niết bàn thanh tịnh để hiện...
Được viết: 02-01-2020
Đức Lục Độ Mẫu Phật là một vị Phật có khả năng giải thoát chúng sinh khỏi tất cả những chướng ngại trong cuộc sống, như chướng ngại về công việc, sức khỏe, chướng ngại trong gia đình, trong kinh doanh...Trong khóa lễ đón năm mới tại gia đình hay tại các tự viện, người dân các quốc gia vùng Himalaya ngày nay vẫn duy trì truyền thống thực hành pháp...
Được viết: 01-31-2020
Kinh Phạm Võng dạy rằng “Người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sinh thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ mình. Vì mình trải qua nhiều đời đều do đó mà sinh ra, nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của mình. Nếu giết hại sinh mạng để ăn thịt tức là tự giết cha mẹ mình, cũng là giết thân cũ của mình....
Được viết: 01-30-2020
Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara được tôn xưng là mẹ của tất cả Chư Phật, mẹ của tất cả vũ trụ và của hết thảy yếu tố đất, nước, gió, lửa. Bởi Ngài nắm giữ toàn bộ sự gia trì nên bất cứ chúng sinh cầu nguyện điều gì với tâm chí thành tha thiết đều sẽ được như nguyện. Vì thế pháp thực hành lễ tán cúng dàng đức Lục Độ Phật Mẫu và việc trì niệm chân ngôn của...
Được viết: 01-27-2020
Các biểu tượng giác ngộ không phải là bùa chú thế gian may rủi mà có tác dụng tạo ra năng lượng trường khí rất mạnh giúp bạn có thể yên ổn, trí tuệ minh mẫn. Người ta thường sử dụng các biểu tượng giác ngộ như những pháp khí hộ thân, với mục đích tiêu trừ chướng ngại, hộ trì người dùng khỏi nỗi sợ hãi ma quỷ, Atula, các quỷ thần thế gian, dịch...

Trang