Thực hành tích lũy công đức | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thực hành tích lũy công đức

Được viết: 12-14-2019
Dòng tâm của chúng ta bị ngăn che bởi những nhiễm ô do nghiệp xấu và sự hủy phạm giới biệt giải thoát, giới cư sĩ như ngũ giới, 8 giới, 36 giới, 253 giới và 364 giới luật đầy đủ của Tỳ kheo ni. Tâm của chúng ta cũng bị che chướng khi chúng ta hủy phạm Bồ tát giới hoặc các giới Kim Cương thừa đối với những hành giả đã thụ nhận quán đỉnh bí mật cao...
Được viết: 12-10-2019
Mặc dù bạn có thể đã tạo một số ác nghiệp trong hiện đời, tâm tích cực vào thời điểm lâm chung sẽ đảm bảo một tái sinh tốt đẹp. Chỉ khi tịnh hóa các bất thiện nghiệp, bạn mới nhận được sự đảm bảo này. Đây không phải là sự bảo đảm thông thường như những hình thức bảo hiểm thế gian với những cam kết viết bằng giấy mực. Các pháp thực hành tịnh hóa là...
Được viết: 12-04-2019
Hôm nay là ngày vía Đức Phật Dược Sư - ngày 08 Theo lịch Kim Cương thừa. Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị về Vị Phật đã phát 12 đại nguyện - cứu độ các tật khổ của hết thảy chúng sinh.   Chủng tử tự: HUNG Tâm chân ngôn:  AYATHA OM BHEKHADZE BHEKHADZE MAHA BHEKHADZE RADZA SAMUGHATE SOHA/ Thất Phật Dược Sư nói từ Kinh: “Dược Sư Như Lai Bản...
Được viết: 12-03-2019
Mặc dù tất cả các pháp môn tu tập mà Đức Phật chỉ dạy đều có giá trị hướng đến giải thoát, mỗi người chúng ta cần tìm cho mình phương pháp thích hợp nhất tùy vào căn cơ, mong nguyện của mỗi người. Nhiều người thấy rằng phương pháp tu tập Kim Cương thừa rất phù hợp với thời hiện đại. Bởi thế giới hiện đại có nhiều người rất đa năng, họ không chỉ có...
Được viết: 11-19-2019
Theo truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa, ngày Vía Đức Thích Ca Hạ Thế Từ Cung Trời Đao Lợi (NGÀY LHABAB DUCHEN) là một ngày cát tường nhất trong năm. Trong ngày này mọi việc làm tốt hay xấu đều tăng trưởng năng lực lên 10.000.000 lần. Năm nay ngày đại cát tường - NGÀY LHABAB DUCHEN - nhằm ngày 19/11/2019. Thánh địa linh thiêng: Thành Sankàsya...
Được viết: 11-18-2019
Trong Đại thừa, chúng ta thường niệm bắt đầu bằng chữ "Nam mô" để thể hiện Tâm chí thành. Tâm chí thành được thể hiện qua cả thân, khẩu và ý. Thân đỉnh lễ là thể hiện sự chí thành của thân, miệng trì tụng “Nam mô…” là thể hiện sự chí thành của khẩu, tâm chúng ta tha thiết hướng về Đức Phật là sự chí thành của ý, như thế chữ “Nam mô” là thể hiện...
Được viết: 10-31-2019
Phòng hộ sáu căn là một trong những pháp tu căn bản, quan trọng của người Phật tử. Nếu sáu căn không được phòng hộ thì dẫu có ra sức dụng công nhiều, kết quả vẫn hạn chế, thậm chí hoài công như dã tràng xe cát mà thôi. Là những hành giả thực hành trưởng dưỡng trí tuệ và từ bi, người Phật tử phải biết làm thế nào để căn nhà tâm của mình được thanh...
Được viết: 10-26-2019
Trong Hang Động Lớn vùng Samye Chimphu, Đức Liên Hoa Sinh đã ban truyền trọn vẹn Tứ quán đỉnh (*) cho Đức Vua Trisong Deutsen cùng công chúa Yeshe Tsogyal xứ Kharchen. Vào lúc đó nhà vua và công chúa đã thấy những dấu hiệu thành tựu kỳ diệu của sự thực hành. Với tâm chí thành tha thiết, họ đã cúng dàng lên Đức Liên Hoa Sinh lời thỉnh cầu này: “Xin...
Được viết: 10-23-2019
Tứ Vô Lượng Tâm là bốn tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả vô lượng vô biên trải rộng đến tất cả khắp cùng mười phương pháp giới chúng sinh, cầu nguyện cho họ nhanh chóng được giải thoát giác ngộ. Để hiểu được Bồ đề tâm, Đức Phật có dạy phương pháp thực hành về Tứ Vô Lượng Tâm. Chúng ta phải trải rộng tâm mình, hướng động cơ tu tập của mình tới hết thảy chúng...
Được viết: 10-22-2019
Việc ứng dụng giáo lý 4 điều y cứ (Tứ y) vào trong thực tiễn tu tập cực kỳ quan trọng. Chính giáo lý Tứ y đã vạch ra những yếu tố quan trọng cần phải nương tựa, y theo và những vấn đề không nên y cứ, nhằm vượt qua hết thảy chướng ngại để thành tựu Phật quả. Mặt khác, giáo lý Tứ y là một phương tiện thù thắng giúp cho người tu vận dụng giáo pháp...

Trang