Thượng sư Liên Hoa Sinh thương xót chúng sinh không hiểu về vô thường | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thượng sư Liên Hoa Sinh thương xót chúng sinh không hiểu về vô thường

Chúc thư của Thượng sư Liên Hoa Sinh gửi công chúa Yeshe Tsogal có tên là Đầu Nhọn Hạt Ngọc đã được khám phá tại kho tàng màu trắng phương Đông, trong một cái tráp bằng da tê giác màu nâu. Ngài dạy rằng:

Chớ có truyền dạy cái thấy mà con chưa chứng đắc! Vì cái thấy thì vắng bặt mọi sự thấy, nên bản chất của tâm là một sự mở rộng bao la của tính Không. Vì thiền là không thiền, hãy buông xả cho kinh nghiệm của mình tự do thoát khỏi mọi ngưng trụ. Vì công hạnh là vô hạnh, nó chính là tự tính bản lai không tạo tác. Vì quả không mất đi hay chín mùi, đó là Pháp thân của Đại hỷ lạc. Bốn câu này là lời từ trái tim Ta. 

Dầu cho sự chứng ngộ của con đồng đẳng với sự chứng ngộ của chư Phật, hãy cúng dường Tam Bảo.

Dầu cho con điều phục được tâm mình, hãy hướng những mục tiêu sâu xa của con về giáo pháp.

Dầu cho bản chất của Đại Toàn Thiện là tối thượng, chớ xem thường các giáo lý khác. 

Dầu cho con thấu hiểu rằng Phật và chúng sinh là bình đẳng, hãy ban trải lòng từ b tới tất cả chúng sinh.

Dầu cho các con đường và các địa siêu việt khỏi sự tu hành và hành trình, chớ từ bỏ sự tịnh hoá các che chướng ngăn ngại qua các các pháp thực hành.

Dầu cho công đức siêu việt khỏi sự tích lũy, chớ cắt đứt nguồn gốc của công hạnh hữu vi.

Dầu cho tâm con siêu việt sống và chết, nhưng thân huyễn hoá này đang chết. Thế nên, hãy thực hành trong khi nhớ về cái chết.

Dầu cho con kinh nghiệm Pháp tính tự do khỏi tư tưởng, hãy duy trì Bồ đề tâm.

Dầu cho con đã đạt đến kết quả của Pháp thân, hãy giữ sự kết nối hợp nhất với Bản tôn.

Dầu cho Pháp thân là không ở chỗ nào khác, hãy tìm ra thật nghĩa.

Dầu cho Phật tính không ở đâu khác, hãy hồi hướng mọi công đức con làm hướng đến sự giác ngộ tối thượng của tất cả chúng sinh.

Dầu cho con trải nghiệm được bất kỳ điều gì là tự tính bản lai,  chớ để tâm con lạc vào sinh tử.

Dầu cho bản tính của tâm con là Phật, hãy luôn luôn kính ngưỡng Thượng sư.


Cây Quy y Truyền thừa Drukpa

Dầu cho con đã chứng ngộ tự tính của Đại Toàn Thiện, chớ từ bỏ chư Bản tôn.

Những người nào, thay vì làm như thế, lại nói những lời khoa trương một cách dại dột chỉ là làm hại cho Tam bảo và sẽ không tìm được một khoảnh khắc nào hạnh phúc.

Thật đau lòng khi con người không nghĩ về cái chết

Đời người giống như một đống trấu hay một chiếc lông chim trên đèo núi. Tử thần đến thình lình như một trận tuyết lở hay một cơn bão. Phiền não giống như rơm bắt lửa. Cuộc đời con giảm dần như bóng mặt trời lặn.

Tất cả chúng sinh của ba cõi đều tự vướng mắc vào con rắn đen của sân do chính mình tự tạo. Họ tự đâm thủng mình bằng đôi sừng con bò đỏ của tham do mình tự tạo. Họ tự bịt mắt mình bằng bóng tối dày đặc của si do mình tạo lấy. Họ tự cột mình vào vách đá kiêu mạn do mình tạo ra. Họ tự làm hỏng mình với con chó sói tà kiến do mình tạo lấy. Người ta không nhận rằng họ không thể trốn thoát năm nhiễm ô nguy hiểm của phiền não.

Họ làm mọi thứ để thụ hưởng những lạc thú sinh tử của ngay đời này. Đời này đi qua trong một phút giây ngắn ngủi, mà sinh tử thì vô cùng. Con sẽ làm gì trong đời sau? Hơn nữa, sự dài ngắn của đời này không chắc chắn, thời điểm chết thì không thể định được và giống như một tử tội bị đưa đến giàn xử tử, con đi đến gần cái chết trong từng bước chân.

Mọi chúng sinh đều vô thường và phải chết. Con đã từng nghe về những người đã chết trong quá khứ! Con đã thấy họ hàng mình chết! Con có nhận ra mình đang già? Và rồi, thay vì thực hành giáo pháp, con quên những buồn phiền quá khứ. Thay vì sợ khổ mai sau, con không biết đến sự khổ đau của các cõi thấp.

Con bị săn đuổi bởi thịnh suy vinh nhục, bị cột trói bằng sợi thừng của chấp trước nhị nguyên, kiệt lực vì dòng sông tham ái, bị nhốt giam trong mạng lưới sinh tử, bị còng chặt chẽ vào nghiệp quả đã chín tới. Ngay khi chính Pháp đến với con, con vẫn còn bám lấy các trò tiêu khiển và hờ hững. Có phải cái chết không xảy ra cho một người như con? Ta thương xót cho mọi chúng sinh suy nghĩ như lối đó!

(Lược trích ấn phẩm: Những khai thị từ Đức Liên Hoa Sinh về con đường Đại Toàn Thiện”

Nguyên tác: “Advice from the Lotus-Born”

Nhà xuất bản Rangjung Yeshe, 1994)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 3047982
Số người trực tuyến: