Mùa Vu Lan nhớ về tấm gương Đức Phật báo hiếu cha | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Mùa Vu Lan nhớ về tấm gương Đức Phật báo hiếu cha

Đạo Phật là đạo giải thoát, giác ngộ. Ở phương diện báo hiếu, đạo Phật còn được gọi là đạo hiếu, và chính Đức Phật là biểu trưng nhất cho tinh thần chí hiếu. Đức Phật Thích Ca hy sinh gần như trọn vẹn cuộc đời mình cho chúng sinh, nên Ngài chỉ có thể dành một phần thời gian rất nhỏ cho cha mẹ và những người thân trong gia đình, dòng tộc. Và, với sự quan tâm hướng về gia đình thế tục vô cùng nhỏ nhoi ấy, Đức Phật đã làm được điều rất kỳ diệu là trợ duyên cho thân tộc tu học giải thoát.  Vua cha Tịnh Phạn trước khi băng hà đã kịp nghe pháp thoại nhiệm mầu về vô thường và vô ngã, chứng đắc Thánh quả A la hán, giải thoát hoàn toàn sinh tử luân hồi.

Đức vua xứ Ca Tỳ La Vệ là Tịnh Phạn, từng dùng chính pháp làm phương châm cai trị, lấy nhân nghĩa đạo đức để cảm hóa nhân dân, mở lòng từ bi đối với muôn loài. Bấy giờ Ngài đang lâm trọng bệnh, các quan Ngự y hết lòng điều trị, nhưng bệnh mỗi ngày một nặng, đức vua cảm thấy ưu phiền. Thấy thế, các vua Bạch Phạn, Hộc Phạn và Đại Xưng (các em vua Tịnh Phạn) đồng tâu: “Đại vương bình sinh không thích làm điều ác, thường vun bồi đức hạnh trong từng giây phút, chăm sóc thần dân tận tụy, khiến mọi người đều được an lạc, thanh danh vang khắp bốn phương, thế thì ngày nay có gì phải ưu sầu?”.

Vua Tịnh Phạn bảo các vương đệ: “Dù ta có mệnh chung cũng chẳng phải là điều đáng khổ tâm, ta chỉ ân hận là không thấy mặt các con ta là Tất Đạt và Nan Đà, hiện đã đoạn trừ xong những tham dục ở cõi đời này. Ta cũng ân hận là không gặp được con của Hộc Phạn vương là A Nan Đà, người giữ gìn tạng pháp của Phật, không mất một lời. Ta lại ân hận vì không thấy mặt cháu ta là La Hầu La, tuổi tuy còn trẻ mà thần túc hoàn bị, giới hạnh đầy đủ. Ví mà ta gặp được các con cháu ta, thì dù bệnh có nguy kịch cũng chẳng có chi là đau khổ”.

Bấy giờ Thế Tôn đang ngự tại núi Linh Thứu, bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy phụ vương đang lâm trọng bệnh, bèn báo tin cho Nan đà, La Hầu La và A Nan. Hay tin ấy, các vị này đều xin phép Thế Tôn về triều để thăm viếng đức vua. Nan Đà nói: “Đức vua Tịnh Phạn vốn là phụ vương của chúng ta, từng sinh con Thánh, lợi ích thế gian, nay chúng ta phải về thăm để báo ân sinh thành dưỡng dục”. A Nan thưa: “Đức vua Tịnh Phạn là bá phụ của tôi, đã cho phép tôi xuất gia theo Phật, thế nên tôi cũng xin phép về thăm”. La Hầu La bùi ngùi bạch Phật: “Thế Tôn tuy là cha của con, nhưng bỏ nước ra đi tìm đạo, con nhờ Tổ phụ nuôi dưỡng mà trưởng thành, mới được xuất gia; thế nên con cũng muốn trở về hầu thăm Tổ phụ”.

Thế Tôn bèn hoan hỷ chấp nhận những lời cầu xin ấy, rồi hướng dẫn mọi người trở lại hoàng cung. Trên đường đi, Thế Tôn thấy dân chúng đang buồn thảm than khóc, vì họ được tin vị lãnh đạo đầy nhân từ của dân tộc đang lâm trọng bệnh sắp từ trần. Phật thấy tình cảnh ấy, an ủi họ: “Vô thường ly biệt là lẽ tất nhiên xưa nay, các người hãy suy nghĩ về những nỗi khổ sinh tử mà cầu đạo, để tìm con đường thoát khổ”.

Đức vua hay tin Thế Tôn đưa Nan Đà, La Hầu La về thăm, tinh thần bỗng nhiên phấn chấn khác thường, thân thể trở nên nhẹ nhõm, ngài đã gượng ngồi dậy trong chốc lát. Khi ấy Thế Tôn từ từ tiến vào hoàng cung, đức vua trông thấy chắp tay vái chào và nói: “Xin Như Lai hãy đặt tay lên mình tôi cho đỡ bớt cơn đau. Tôi đang đau đớn dữ dội, không thể chịu nổi, có lẽ sắp lìa bỏ cõi đời. Lần này chắc chắn là lần cuối cùng mà tôi gặp lại Thế Tôn, tôi không còn ăn hận gì nữa”.

Phật thấy Phụ vương lâm bệnh nặng, thân thể gầy yếu, sắc mặt biến đổi, tinh thần uể oải, bèn nói với Nan Đà: "Nghĩ lại Phụ vương xưa kia thân thể tráng kiện, dung mạo đoan trang, danh tiếng lẫy lừng mà nay lâm trọng bệnh đến nỗi tinh thần không còn tỉnh táo. Thế thì các nét đoan trang, tráng kiện xưa kia ngày nay đâu rồi?”. Đoạn, Thế Tôn thưa phụ vương: “Kính thưa Phụ vương chớ có ưu sầu. Vì đạo đức của Phụ vương trong sáng, hoàn hảo, chẳng khiếm khuyết điều gì”. Rồi Phật đưa bàn tay vàng ánh như đóa sen nở đặt trên trán vua và tiếp: “Phụ vương là người giữ giới thanh tịnh, tâm cấu nhiễm đã xa lìa, nay không nên sầu não mà hãy nghĩ suy về nghĩa lý của kinh giáo, vì mọi vật không có gì bền chắc hết. Vậy Phụ vương hãy hoan hỷ, dù mạng sống có kết thúc vẫn giữ tâm hồn bình thản”.

Bấy giờ vua Đại Xưng cung kính thưa với đức vua: “Phật là con của Đại vương, thần lực siêu việt, không một ai bằng. Nan Đà cũng là con thứ của Đại vương, đã qua khỏi biển ái dục sinh tử, được đạo quả vô ngại. Còn A Nan Đà, con của Hộc Phạn vương, cũng đã uống được pháp vị cam lồ; pháp của Phật thuyết giảng mênh mông như biển cả mà A Nan ghi nhớ trọn vẹn, không quên một câu. Cháu của Đại vương là La Hầu La, đạo đức tinh thuần, chỉ chờ công phu Thiền định nữa là thành tựu bốn đạo quả. Tất cả bốn người ấy ngày nay đều đã chọc thủng lưới ma”.

Tịnh Phạn vương nghe những lời an ủi ấy, vui mừng khôn xiết, không còn kiềm chế được, liền đưa tay ra cầm tay Thế Tôn đặt lên trái tim mình, chấp tay tỏ ý cảm tạ Thế Tôn. Ngay khi ấy, vô thường vụt đến, khí tan mệnh tuyệt, thần thức chuyển sang đời khác.

Thế rồi, con cháu trong hoàng tộc chuẩn bị làm lễ nhập quan, rồi tôn trí kim quan trên tòa sư tử, rắc hoa, đốt hương cúng dường. Đức Phật cùng Nan Đà cung kính đứng hầu phía trước kim quan; A Nan và La Hầu La đứng hầu dưới chân kim quan.

Giờ phút di quan trà tỳ đã đến, Đức Thế Tôn uy quang rực sáng, tướng hảo đoan nghiêm, tự mình bưng lư hương đi trước, đến nơi hỏa táng. Bấy giờ, hàng nghìn vị A la hán ở núi Linh Thứu cũng tề tựu về đây để tham dự lễ tang. Lúc quan tài được đặt lên giàn hỏa, Đức Phật và đại chúng bắt đầu châm lửa. Khi ngọn lửa cháy mạnh, nhiều người hướng về phía Đức Phật khóc than bi thảm. Những người đắc đạo thì xem đó như một việc tốt lành. Còn những người chưa đắc đạo thì bàng hoàng xúc động, lông tóc dựng ngược. Đức Phật nói với bốn chúng: “Thế gian vô thường, khổ, không, vô ngã, tất cả đều như huyễn hóa, chẳng có gì kiên cố hết. Thân giả tạm này như làn hơi bốc lên khi trời nắng, như mặt trăng dưới nước, mạng sống không thể tồn tại mãi mãi. Các người chỉ biết sức nóng của ngọn lửa hỏa thiêu này mà không biết rằng ngọn lửa tham dục còn nóng hơn gấp bội. Thế nên các người cần phải nỗ lực, mong cầu thoát ly sinh tử, đạt đến an lạc vĩnh viễn”.

Khi ấy các vua dùng sữa rưới cho lửa tắt, rồi nhặt lấy hài cốt của vua Tịnh Phạn đựng vào những chiếc hộp vàng, chuẩn bị xây tháp để cúng dường. Đại chúng khi ấy đồng thanh thưa hỏi Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, đức vua Tịnh Phạn giờ đã mệnh chung, chẳng hay thần thức sinh vào nơi nào? Kính xin Thế Tôn chỉ bảo cho mọi người được rõ”. Đức Phật nói với đại chúng: “Phụ vương Ta là người giới hạnh thanh tịnh, đạo đức trong sáng, nên được sinh về cảnh giới Tịnh cư thiên”.

Kỳ thay! Sự chuyển biến của định luật vô thường là thế đó! Những gì có hình tướng đều không thoát khỏi tình trạng hủy hoại. Thế nên, dù có bậc Thiên Tôn (Phật) bảo hộ mà tính mệnh cũng không thể kéo dài, đặt tay mình lên chỗ quả tim mà không thể cứu sống. Hễ báo thân hết thì vô thường vụt đến, mạng sống sẽ kết thúc. Vì vậy các bậc Thánh hiền xưa nay, chỉ chú trọng việc tu tập để được đạo quả giải thoát mà ít quan tâm đến cái thân phù du bèo bọt này.

(Lược dịch theo Thích Ca Phổ, tr.53a - 54b)

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY ĐẠI LỄ CẦU SIÊU PHẢ ĐỘ GIA TIÊN, CỬU HUYỀN THẤT TỔ

Địa điểm: ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN (xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc)

Thời gian: Chủ nhật, 19/08/2018 - tức 09/07/2018 Âm lịch

Đại lễ cầu siêu tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên sẽ diễn ra miên mật từ 8h00 sáng đến chiều muộn qua các nghi lễ khác nhau như:

- Tụng kinh Mục Liên sám Pháp

- Khai thị của quý Thầy về ý nghĩa cầu siêu,

- Khoá lễ triệu thỉnh Phật A di Đà,

- Cúng dàng đèn hoa đăng,

- Cầu siêu quán đỉnh Jangwa theo truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa

  Xin mời Quý Phật tử có đủ nhân duyên đến tham dự Đại lễ để đem trọn công đức tu tập ấy hồi hướng cầu nguyện chư hương linh ông bà cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp và những bậc thâm ân với chúng ta được siêu sinh Tịnh độ!

Xin nguyện cầu âm siêu, dương thái, Pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo!

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 2043178
Số người trực tuyến: