Truyện tiền thân Đức Phật - Tiểu bộ kinh (HT. Thích Minh Châu) | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Truyện tiền thân Đức Phật - Tiểu bộ kinh (HT. Thích Minh Châu)

KINH TIỂU BỘ (Tập IV)

Khuddaka Nikaya “The Short Passages

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu

CHUYỆN TIỀN THÂN ÐỨC PHẬT (Jàtaka)

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 1774830
Số người trực tuyến: