Tứ trọng ân trong cuộc đời mỗi người | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tứ trọng ân trong cuộc đời mỗi người

Lễ Vu Lan trong tiếng Phạn là “Unlumpana”, có nghĩa là “ Giải đảo huyền”.  Nương nhờ năng lực cầu nguyện của tăng chúng và lòng thành tâm hồi hướng của thân quyến, các chúng sinh trong các đường ác sẽ được tái sinh vào cõi lành và cao đăng Phật quốc. Vu Lan còn có nghĩa là ngày biết ơn. Trong đạo Phật, từ “kataññulà” lòng biết ơn. Làm người ắt phải biết ơn. Đức Phật dạy có 4 cái ân lớn nhất mà mỗi người phải ghi tâm tạc dạ:

1. Ân cha mẹ

Cha Mẹ là bậc ân đức cao cả mà chúng ta phải tôn trọng quý kính như một vị Phật. Chúng ta không làm tròn bổn phận của một người con hiếu đạo thì thật là hổ thẹn với tha nhân. Được phụng dưỡng cha mẹ là điều may mắn nhất của người con:

- Ân sinh thành: Làm mẹ phải chín tháng cưu mang, ăn uống phải kiêng cử, phải giữ gìn khi đi, đứng, ngủ, nghỉ cẩn thận lúc thai mang. Khi sinh con biết bao nhiêu là nguy hiểm, có khi phải bị mất mạng. Cha phải lo tảo tần làm lụng vất vả, để lo cho mẹ tròn con vuông.

- Ân nuôi nấng: Từ khi mới sinh ra cho đến lúc lớn khôn, cha mẹ phải tảo tần, vất vả để nuôi nấng con cái, lo cho con đủ ăn, lo cho con mặc đủ ấm, lo cho con an giấc ngủ. Mong cho con ăn ngon, chóng lớn; mua thứ nọ, tạo thứ kia luôn luôn muốn làm cho con cái mình được vui vẻ.

- Ân thuốc thang: Khi con đau ốm, cha mẹ phải lo săn sóc, chữa trị cho con, lo đến nỗi quên ăn bỏ ngủ, cốt làm sao để bảo vệ sức khỏe, thân mạng cho con cái của mình.

- Ân dạy bảo: Cha mẹ phải dạy bảo con cười vui, đi đứng, ăn uống, học hành, lễ phép và xử thế ở đời, những việc đó cốt tập cho con mình từng bước đi vững vàng khi còn nhỏ, và khôn lớn bước vào cuộc đời, tự kiếm sống nuôi thân, làm điều hữu ích cho xã hội.

2. Ân Thầy Bạn

Ở đời người ta thường dùng ngạn ngữ: " Không thầy đố mày làm nên", Thầy dạy dỗ, còn bạn bè thì chỉ dẫn thêm:

- Mở rộng kiến thức: Thầy dạy cho chúng ta biết đọc, biết viết, biết ăn ở hiền lành phải đạo làm người, biết những điều cần phải biết, cốt để làm cho mình trở thành con người tốt, hữu dụng cho xã hội.

- Khai sáng tri thức: Chẳng những Thầy dạy cho ta hiểu biết mà Thầy và Bạn tốt còn dạy cho ta biết nhận xét, lý luận làm cho trí hiểu biết của chúng ta đạt được sự thông suốt, chính xác và đúng đắn.

- Khuyến khích, sách tấn: Nhờ có Thầy và Bạn tốt luôn luôn khuyến khích, sách tấn chúng ta làm những điều tốt đẹp trong cuộc đời, nhờ đó chúng ta được an ủi khi buồn vui, chúng ta mạnh dạn tiến bước, làm được những điều hay, lẽ phải cho bản thân và xã hội.

3. Ân Quốc Gia Xã Hội

Sống trong một đất nước, đời sống chúng ta được yên ổn, ấm no và hạnh phúc; quốc gia và xã hội đem lại những điều ấy cho chúng ta, chúng ta đã thọ những ân nghĩa như sau:

- Trị an: Chính phủ của quốc gia nào cũng lo trị an để bảo vệ chế độ, nhưng nếu vì lợi ích nhân dân, thì phải lo cho nhân dân yên ổn làm ăn, nhờ đó nhân dân được ấm no hạnh phúc.

- Giữ vẹn biên cương, bảo toàn độc lập: Nhờ có quốc gia giữ gìn, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ vùng trời, đất, biển cả và bảo toàn sự độc lập. Nếu không được vậy, lãnh thổ bị nước ngoài xâm lấn, đất nước bị đô hộ hay lệ thuộc nước ngoài. Một nước mất độc lập thì dân chúng bị sưu cao, thuế nặng, làm lụng vất vả để cung phụng tài sản cho nước ngoài. Nước mất độc lập, nhân dân không còn được ấm no và hạnh phúc.

4. Ân Tam Bảo

Đối với ba ngôi Tam bảo Phật-Pháp-Tăng, người Phật tử có những trọng ân như sau:

- Ân Phật Bảo: Vì sự khổ đau của chúng sinh, Thái Tử Tất Đạt Đa đã đi tìm con đường giải thoát mọi ràng buộc khổ đau đó, là Phật tử chúng ta phải nhớ đến ân đức của Ngài:

+ Lìa bỏ ngôi báu, gia đình: Ai đã làm được như Phật? Ngài đã bỏ ngôi báu Thái Tử của mình, bỏ cung vàng, điện ngọc, lìa xa cha mẹ, vợ con để đi tìm con đường giải thoát mọi đau khổ cho chúng sanh.

+ Sáu năm khổ hạnh nơi rừng già: Thái Tử Tất Đạt Đa đi tu trong sáu năm cùng với nhóm ông Kiều Trần Như tu khổ hạnh, nhịn đói, chịu rét trong chốn rừng già hiu quạnh.

+ Thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh: Sau khi từ bỏ lối tu khổ hạnh cực đoan, Ngài tham thiền và chứng đắc Phật quả, rồi đem chân lý ra giảng dạy cho chúng sinh tu tập để giải thoát luân hồi sanh tử. Nếu Ngài không giáo hóa làm gì chúng ta biết được chân lý như ngày nay?

- Ân Pháp Bảo: Nhờ có kinh điển, ngày nay chúng ta mới biết giáo lý của Đạo Phật, do đó Pháp Bảo có những trọng ân:

+ Chỉ đường giải thoát: Nhờ có kinh điển, chúng ta hiểu được cuộc đời là giả tạm, chịu nhiều khổ đau, phải tu chứng đạt đến Niết Bàn để giải thoát mọi ràng buộc khổ đau.

+ Chỉ dạy phương pháp tu học: Chẳng những Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy sự đau khổ của cuộc đời, trong sinh tử luân hồi, kinh điển còn ghi lại những phương pháp tu học để được giải thoát.

+ Tạo an lạc cho ta, hòa bình cho thế giới: Đức Phật dạy lánh ác làm thiện, mọi người phải từ bi, nhân ái sống với nhau trong xã hội, nhất là hàng ngày hàng giờ cho tận cùng hằng sát na giữ cho tâm ta an lạc từng cá nhân, tất cả mọi người như thế thì lo gì thế giới chẳng hòa bình.

- Ân Tăng Bảo: Tăng là những bậc đã lìa bỏ gia đình để tu giải thoát cho mình và cứu giúp mọi chúng sinh, vì thế đối với chư tăng ni, chúng ta có những trọng ân:

+ Duy trì chính pháp: Những vị Tăng giữ gìn giới luật, từ bi, bố thí những điều đó làm cho giáo lý của Phật tồn tại ở thế gian, nhờ đó chúng ta mới biết Đạo Phật, biết phương pháp tu học giải thoát.

+ Thay Phật hóa độ chúng sinh: Tăng là những vị làm Sứ giả của Như Lai, tức là thay Phật giáo hóa cho chúng sinh tu học.

+ Truyền trao giới pháp: Chúng ta muốn phát tâm cầu đạo, chúng ta phải quy y Tam Bảo, chính vị Tăng đã thay Phật truyền trao Giới luật và dạy cho chúng ta phương pháp tu học.

Tháng 7, mùa Vu Lan tri ân và báo ân đã về. Tiếng chuông chùa vang thấu cùng trời đất, như thức tỉnh cõi lòng mỗi người con Phật nhớ đến ân đức biển trời của cha mẹ, ông bà Tổ tiên và rộng ra là của Tứ trọng ân:

Trung nguyên ngày hội vọng Vu Lan

Bến giác chiều thu sóng đạo ngàn

Những ai là kẻ mang ơn nặng

Đều vận lòng thành đón Vu Lan

Hướng tới ngày đại lễ Vu Lan, để tỏ lòng thành kính tri ân và báo ân đến Cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp và nhân ngày húy kỵ của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già đã hi sinh hạnh phúc cá nhân để tìm ra con đường cứu nước cứu dân, Ni chúng Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên sẽ tổ chức Đại lễ Vu Lan với chương trình như sau:

ĐẠI LỄ CẦU SIÊU ĐỘ HƯƠNG LINH CỬU HUYỀN THẤT TỔ

Thời gian: Ngày Chủ nhật 13/7 âm lịch (tức ngày 03/09/2017)

Địa điểm: Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên (Vĩnh Phúc)

VU LAN THẮNG HỘI - TỰ TỨ THANH LƯƠNG

Thời gian: Ngày thứ ba 15/7 âm lịch (tức ngày 05/09/2017)

Địa điểm: Tịnh thất Tây Thiên

Kính mong Quý Phật tử có đủ nhân duyên đến tham dự Đại lễ để đem trọn công đức tu tập ấy hồi hướng cầu nguyện chư hương linh ông bà cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp và những bậc thâm ân với chúng ta được siêu sinh Tịnh độ!
Xin nguyện cầu âm siêu, dương thái, Pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo!

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 1605717
Số người trực tuyến: