Tụng niệm | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tụng niệm

Được viết: 04-16-2016
Kinh Nhật tụng: Nghi thức công phu khuya ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng
Được viết: 04-15-2016
Kinh Vô Lượng Thọ Việt dịch: HT. Thích Đức Niệm ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng
Được viết: 04-15-2016
Kinh A Di Đà ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng
Được viết: 04-13-2016
Kinh nhân quả ba đời - HT. Thích Thiền Tâm
Được viết: 04-13-2016
Kinh Địa Tạng Bổn nguyện Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh (Quyển thượng)
Được viết: 04-13-2016
Kinh Lương Hoàng Sám Việt dịch: HT. Thích Viên Giác
Được viết: 04-13-2016
Kinh Vu Lan báo hiếu - Chùa Bửu Liên
Được viết: 04-13-2016
Kinh Vu Lan ĐĐ Thích Trí Thoát tụng
Được viết: 04-13-2016
Kinh Vu Lan HT. Thích Huệ Duyên tụng
Được viết: 04-13-2016
Kinh Sám hối hồng danh ĐĐ Thích Trí Thoát tụng

Trang

Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền NamXem chi tiết lịch trình