Ý nghĩa và lợi ích

31/08/2017 - 10:36
Lượt xem: 110

Cùng phát Bồ đề tâm, tích lũy công đức, trưởng dưỡng trí tuệ, tình yêu thương, lòng bi mẫn nhằm hồi hướng báo ân mẹ cha trong Mùa Lễ Vu Lan 2017 với việc tham gia Chuyên tu Phật Trường Thọ, mang tới vô lượng cát tường, trường thọ, bình an, hạnh phúc, giúp viên mãn các tâm nguyện của bản thân và gia đình. Khai đàn 10/7 â.l,  Tạ đàn vào ngày 29/7 â.l Đinh Dậu (tức 31/8 -19/9/2017).

Quý Phật tử tham gia khóa Chuyên tu Phật Trường Thọ sẽ thực hành trì tụng Chân ngôn của Đức Phật Vô Lượng Thọ (hay còn gọi là Đức Phật Trường Thọ). Ngài chính là Báo thân của Đức Phật A Di Đà với pháp tướng một mặt, hai tay trong tư thế kết ấn thiền định. Trên lòng hai tay có bảo bình tràn đầy cam lồ bất tử. Thân Ngài sắc đỏ nêu biểu Đại hỷ lạc. Ngài có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, trang hoàng bằng thiên y, tua lụa, bảo báu rực rỡ.

Mật điển dạy rằng: “Trì tụng chân ngôn Phật Vô Lượng Thọ công đức lợi ích không thể nghĩ bàn, lớn hơn cả việc tạo tượng bằng bảo báu, tránh được nạn chết bất đắc kỳ tử, điềm bất tường, yểm đảo, bệnh tật, ma thuật và tổn hại, tịnh hóa tất cả môi trường và phương hướng xung quanh, đón nhận vô số điều cát tường, tăng trưởng trí tuệ và sự trường thọ, hoàn thiện mục đích của đời sống siêu việt”.

QUAY LẠI
" data-layout="button_count" data-size="small" data-mobile-iframe="true">Chia sẻ