Thước đo thành tựu pháp

06/09/2015 - 14:32
Lượt xem: 254
Về Số lượng: Việc tu trì đủ hết biến chân ngôn của Bảo Tháp (trì Tháp) cần được thực hiện trong khoảng thời gian phát nguyện. Lượng biến Chân ngôn cần trì để có thể viên mãn tâm nguyện thường là Pháp số 120.000 biến (được gọi là một Tạng chân ngôn, tương đương với trì hết số Chân ngôn của 3 Tháp).
Thời lượng: Trong khoảng thời gian trì tụng hết số Tạng này (có thể từ 5 đến 7 ngày), hành giả tu trì phải thực hành nghiêm cẩn và giữ được giới nguyện. Phải nghiêm cẩn giữ thời khóa hành trì, số lượng hành trì Chân ngôn thường nhật. Thu xếp để các công việc thế gian không ảnh hưởng đến thời khóa tu này cũng như Thân tâm người tu. 
Dấu hiệu: Trong Mật thừa, các tướng thành tựu thường được thể hiện rất rõ ràng. Thước đo của sự thành tựu gồm 3 mức độ. Mức độ cao nhất là chúng ta có thể trực tiếp diện kiến Bản tôn Quan Âm. Mức độ thứ hai là do linh kiến chúng ta có thể thấy được những dấu hiệu Thành tựu pháp như bát cam lộ trên ban thờ phóng quang ngũ sắc. Lúc đấy, bạn cần nếm cam lộ đấy ngay lập tức nếu không muốn Minh thần trộm mất.  Dấu hiệu thành tựu ở mức độ thông thường nhất là các giấc mơ cát tường, chúng ta có thể mơ có người cho thuốc gia trì (nếu có tâm nguyện chữa lành tật bệnh), mơ được hạnh ngộ Bản tôn Quan Âm (nếu có tâm nguyện hạnh ngộ theo học bậc Thượng sư giác ngộ), mơ thấy các chất độc được đào thải ra bên ngoài (nếu tâm nguyện tịnh hóa nghiệp chướng)... Đây là các dấu hiệu thành tựu cát tường hay sự tịnh hóa các nghiệp chướng xấu ác. 
" data-layout="button_count" data-size="small" data-mobile-iframe="true">Chia sẻ